FANDOM


Zubada
Phinebunk and Gerb playing instruments
Phinabunk và Gerb đang hát quanh ngọn lửa.
Bài hát bởi Diễn viên của Phineas and Ferb
Độ dài:
1:14
Diễn viên của Phineas and Ferb niên sử
Kế trước:
We Wish You A Merry Christmas (Phineas, Ferb, Isabella, Buford, Baljeet, Lawrence và Candace)
Carpe Diem (Fireside Girls)
Not as Much (Jeremy)
Snacks (Linda Flynn-Fletcher)
Hiện tại:
Zubada
Tiếp theo:
Big Hokin' Hole in My Heart (Buford)
Free (Baljeet)
Awesome (Phineas)
Mid Summer Harvest (Candace)
My Cruisin' Sweet Ride (Ferb và Linda Flynn-Fletcher)
Do Nothing Day (Jeremy)
Backyard Hodge Podge (bài hát) (Isabella)
Bee Day (Fireside Girls)
Quirky Worky Song (Lawerence)
Đoạn nhạc

Zubada là bài hát từ tập phim "Tri-Stone Area". Đây là phiên bản tối cổ của bài hát "Gitchee Gitchee Goo" với những động tác chuyển động rất giống với bài hát.

Lời bài hát

Zupa, daya!
Zupa, daya!
Zupa, daya!
Zupa, daya!
Zupa, daya! (Ooooh)

Zupa, daya!
Zupa, daya!
Zupa, daya!
Zupa, daya! (Yaiiii, yai yai yai yai yai yai yai yai yaaiioh!)
Zupa, daya!
Zupa, daya!
Ooga ooga ooga ooga

Ooh chaka ooh chaka
Kay garna mana hoo (Hey!)
Ya ya ya
Gunga larga mungo
Zooga ooga chunga
Bee-boppa zapadu

Chaka lakka moo eetchie she-ma goo
Chaka lakka moo eetchie she-ma goo
Chaka lakka moo eetchie
Eetchie she-ma ooga
Ooga
Ooga

(Ooga ooga ooga ooga)

Chaka lakka moo eetchie she-ma goo!

Thông tin cơ sở

  • Từ các vị trí trong bài hát, lời nói trong bài hát sẽ không hoàn toàn giống "Gitchee Gitchee Goo"

Nhạc sĩ sáng tác

Mã BMI #13653200

Cước chú

Xem thêm

Kế trước:
"We Wish You A Merry Christmas"
Bài hát Tiếp theo:
"The Way of the Platypus"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.