FANDOM


Where Did We Go Wrong?
Where Did We Go Wrong-
Phineas, Isabella, Baljeet và Ferb buồn bã rời khỏi khu thương mại.
Bài hát bởi đoàn phim - Phineas and Ferb
Tuyển tập:
Phineas and Ferb Christmas Vacation!
Phineas and Ferb Holiday Favorites
Thực hiện:
Phineas khi cậu ấy buồn và băn khoăn cậu đã làm sai chỗ nào.
Thể loại:
Blue dân gian, rock dân gian, rock nhẹ, blue sâu đậm.
Độ dài:
1:12
1:24 (Album)
đoàn phim - Phineas and Ferb niên sử
Kế trước:
Atlantis (Phineas, Isabella và Baljeet)
That Christmas Feeling (Reprise) (Candace)
Do Nothing Today (Jeremy)
Hiện tại:
Where Did We Go Wrong?
Tiếp theo:
Danville for Niceness (Phineas, Isabella và Baljeet)
Wedding Adventure (Candace)
Tree Related Wish (Jeremy)
Đoạn nhạc

Where Did We Go Wrong? là bài hát được hát bởi Phineas, Isabella và Baljeet. Bài hát được viết trong tập Phineas and Ferb Christmas Vacation! với Ferb đang chơi chiếc guitar. Bài hát được thực hiện khi Phineas, Isabella, Baljeet, JeremyCandace xuống tinh thần và từ bỏ trong việc lí do khiến họ bị đánh giá là nghịch ngợm.

Lời ca khúc

Lưu ý: Lời có dòng chữ màu vàng không được đề cập trong phiên bản nhạc phim chính thức.

Phineas: How could we be naughty when I thought we'd been so nice?
Isabella: Could we have been blinded to some little hidden vice?
Baljeet: Did our visions of sugarplums not dance like they should?
Phineas: I'm rackin' my brain here, I really thought we were good.

Phineas, Baljeet and Isabella: I know you've got that list, and I know you check it twice.
But could you check it again 'cause it seems to me we were all pretty nice.

Phineas: All except for Buford, 'cause he's got that whole "last minute reprieve" theory.
Buford: It's going to work. You watch.

Phineas, Isabella, Baljeet, Candace and Jeremy: Where did we go wrong? Please tell me.
Where did we go wrong?
Where did we go,
Phineas and Isabella: Won't somebody tell me,
All: Where did we go wrong?

Bản dịch

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.