FANDOM


When We Didn't Get Along
When We Didn't Get Along
Carl đang nhìn Perry khi cậu ấy đang đặt chiếc mũ xuống
Bài hát bởi Danny Jacob
Tuyển tập:
Phineas and Ferb (soundtrack)
Thể loại:
Pop
Độ dài:
1:11
1:40 Album
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
Chưa rõ
Hiện tại:
When We Didn't Get Along
Tiếp theo:
My Nemesis
Đoạn nhạc

When We Didn't Get Along là bài hát trong tập "It's About Time!". Bài hát mô tả cảm giác của thú mỏ vịt Perry sau khi kẻ thù của cậu ấy, Tiến sĩ Doofenshmirtz, ngưng chiến đấu với mình để chiến đấu với một đặc vụ khác. Bài hát tiết lộ kẻ thù của Perry rất quan trọng với cậu ấy. Không giống các bài hát khác trong loạt phim, ca sĩ thể hiện bài hát này không xuất hiện trên màn hình.

Lời bài hát

Without your schemes my life, it seems, is empty
I spent all my time keeping you from doing wrong
You were my only nemesis
I'd foil your plans, but still I miss
The moments when we didn't get along
So search your heart, please, Doctor D
And I am sure that you will see
That you were always meant to be
My only lifelong enemy
But now you're doing battle with a panda from Seattle
I miss the moments when we didn't get along
Ooh

Lời bài hát trong tuyển tập

When We Didn't Get Along (phiên bản mở rộng trong album)
When We Didn't Get Along
Bài hát bởi Danny Jacob
Tuyển tập:
Phineas and Ferb (soundtrack)
Thể loại:
Pop
Độ dài:
1:40
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
Không rõ
Hiện tại:
When We Didn't Get Along
Tiếp theo:
Không rõ
Đoạn nhạc

Without your schemes my life, it seems, is empty
I spent all my time keeping you from doing wrong.
You were my only nemesis
I'd foil your plans, but still I miss
The moments when we didn't get along
I fell for you the moment that you pushed me
You captured me and held me for so long
But now you're doing battle with a panda from Seattle
I miss the moments when we didn't get along.
So search your heart, please, Doctor D
And I am sure that you will see
That you were always meant to be
My only lifelong enemy
You gave my life heroic cause
Back when my only mission was
The moments when we didn't get along.
Ooh.

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này ám chỉ đến bài hát "When She Loved Me" từ bộ phim Câu chuyện Đồ chơi 2 (Toy Story 2), bao gồm giai điệu tương tự, lời bài hát, và một số động tác tương tự.
  • Bài hát này, cũng như câu chuyện của Perry trong tập phim "It's About Time!", lấy các các yếu tố của một bộ phim lãng mạn. Các cảnh Doofenshmirtz và Perry chạy về phía nhau trên một bãi biển trong chuyển động chậm như cảnh trong một bộ phim lãng mạn, ngoại trừ việc là những cảnh như vậy trong một bộ phim lãng mạn sẽ kết thúc với những khoảnh khắc nồng nàn thì Perry đấm tiến sĩ vào mặt khi ông tiếp cận được Perry.
  • Trong phiên bản tiếng Tây Ban Nha, bài hát này được gọi là "Usando el Tiempo" ("It's About Time!"), giống như tên tập phim mà nó xuất hiện.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.