FANDOM


Real-world
Thomas Sangster
Thomas Sangster-2013
Thomas Sangster, xuất hiện trong buổi lễ ra mắt bộ phim Game of Throne (Trò chơi Vương quyền) Mùa 4 ở Luân Đôn, châu Âu năm 2013
Tên thật:
Thomas Brodie Sangster
Giới tính:   Nam
Sinh nhật:
16 tháng 5, 1990 (26 tuổi)
Nơi sinh:
Khu Southwark, Luân Đôn, Anh Quốc
Dự án khác:
Stig of the Dump
Vú em McPhee
Doctor Who
Trò chơi Vương quyền
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.