FANDOM


Song icon
"The Ballad of Klimpaloon"
(Phiên bản tập phim)
The Ballad of Klimpaloon
Love Handel trình diễn bài hát
Bài hát bởi Love Handel với giọng nền CandaceKlimpaloon
Tuyển tập:
Phineas and Ferb Summer Belongs to You!
Thể loại:
Rock
Độ dài:
1:26
Love Handel, Candace và Klimpaloon niên sử
Kế trước:
"Regular Sized Scrapbook" (Love Handel)
"Punky Momo" (Candace)
"Bicentennial Crab" (Klimpaloon)
Hiện tại:
The Ballad of Klimpaloon
Tiếp theo:
"Cool Song" (Candace)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - The Ballad of Klimpaloon

Phineas and Ferb - The Ballad of Klimpaloon

"The Ballad of Klimpaloon"
(Phiên bản đĩa đơn)
Summer Belongs to You! soundtrack cover artwork
Bài hát bởi Love Handel
Tuyển tập:
Phineas and Ferb Summer Belongs to You!
Thể loại:
Rock
Độ dài:
2:04
Love Handel niên sử
Kế trước:
"Bouncin' Around the World"
Hiện tại:
The Ballad of Klimpaloon
Tiếp theo:
"Santa Claus Is Comin' to Town"
Đoạn nhạc
Phineas And Ferb - The Ballad Of Klimpaloon Lyrics (HQ)

Phineas And Ferb - The Ballad Of Klimpaloon Lyrics (HQ)

"The Ballad of Klimpaloon" là bài hát từ Đĩa đơn Phineas and Ferb Summer Belongs to You! hát về Klimpaloon, một chiếc áo tắm cổ, viền trắng xanh lá, mà theo truyền thuyết, nó tồn tại ở vùng núi ranh giới giữa Tibel và Nepal trên Himalaya. Bài hát được thực hiện bởi Love Handel.

Mặc dù bài hát không được dùng trong tập phim "Phineas and Ferb Summer Belongs to You!", một bản nhạc nền chơi một phần của bài hát được nghe trong tập "Bullseye!" lúc Lawrence mặc một bộ đồ bơi giống hệt Klimpaloon ở phần thi đồ bơi của cuộc thi tìm ra lãnh đạo của tố chức L.O.V.E.M.U.F.F.I.N..

Bài hát được đề cử cho cuộc thi Bài hát Hiện thực tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc ở Ba Bang, và với sự giúp đỡ của Phineas và Ferb, bài hát đã thẳng được giải thưởng. ("The Klimpaloon Ultimatum")

Lời bài hát

Phiên bản truyền hình

Love Händel: Oh, oh, oh

He stands in winter, he's striped and frozen
He is completely out of style
He got no hands, he got no feet
All mouth and teeth, but he don't smile

He's made out of wool, he's itchy to wear
He's got broad stripes and savoir-faire
He's out of place almost everywhere
Since 1883

He's a costume out of time
Both ridiculous and sublime
Seems innocuous, but I'm
Afraid he's scarin' me

He's the magical old-timey bathing suit
That lives in the Himalayas
They call him Klimpaloon (Klimpaloon)

If you're between Tibet and Nepal
And you're quiet, you can hear the call
Of Klimpaloon: (Klimpaloon)
Klimpaloon (feat. Candace): Nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang!

Love Händel: He stands in winter!

CD Version

Love Händel: Oh, oh, oh

He stands in winter, he's striped and frozen
He is completely out of style
He got no hands, he got no feet
All mouth and teeth, but he don't smile

He's the magical old-timey bathing suit
That lives in the Himalayas
They call him Klimpaloon (Klimpaloon)

All the sherpas think that he's just a fool
Are you on a quest for a swimming pool?
Tell me, Klimpaloon (Klimpaloon)

Lives in the mountains (oh), the frozen mountains (oh)
A land unfriendly and unmapped
He's so short-sleevey (oh), more knit than weavy (oh)
His lips are really, really chapped

He's made out of wool, he's itchy to wear
He's got broad stripes and savoir-faire
He's out of place almost everywhere
Since 1883

He's a costume out of time
Both ridiculous and sublime
Seems innocuous, but I'm
Afraid he's scarin' me

He's the magical old-timey bathing suit
That lives in the Himalayas
They call him Klimpaloon (Klimpaloon)

If you're between Tibet and Nepal
And you're quiet, you can hear the call
Of Klimpaloon: (Klimpaloon)
Klimpaloon: Nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #11885890

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Flashing Back To Fashion Forward"
Bài hát Tiếp theo:
"I Need My Letter Back"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.