FANDOM


Trang thể loại này được tạo ra để chứa các trang "trợ giúp" trên wikia này; trang có thể giúp những thành viên và/hoặc những độc giả. Hầu hết các trang, nhưng không phải tất cả, có chứa từ "Trợ giúp:" tại đầu tên trang của chúng và nằm trong không gian tên "Trợ giúp"; một danh sách tự động về chúng có thể được tìm thấy tại Đặc biệt:Mọi bài bằng cách kéo xuống mục "Không gian tên. Nhiều wiki khác cũng sử dụng trang Trợ giúp:Mục lục, nơi các bảng và biểu tượng có thể dùng để bao bọc không gian chính, khác với Thể loại, nơi sắp xếp các thể loại theo thứ tự chữ cái và không đẹp mắt lắm.

Nếu bạn tìm được một trang hữu ích mà bạn nghĩ nó nên có mặt tại đây, bạn có thể thêm nó vào đây bằng chỉ bằng cách nhập vào [[Thể loại:Trợ giúp]] trên chúng.

Bạn cũng có thể:

Nếu bạn không tìm được những thứ bạn cần trên wiki này, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp tại trang Cộng đồng Wikia. Có nhiều trang trợ giúp hơn nữa tại Wikia:Thể loại:Trợ giúp, và bạn có thể vào trang Diễn đàn Cộng đồng.

All items (25)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.