FANDOM

Xiao Qiao

biệt danh 小喬(小乔)

  • Tôi sống tại a wonderful country
  • Nghề nghiệp của tôi là a Wikian, wiki editor
  • Tôi là not an evil witch