FANDOM


Summer (Where Do We Begin?)
Summer Where Do We Begin - Phin & Ferb with Yellow Background
Bài hát bởi PhineasFerb
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions
Phát hành:
2 tháng 8, 2011
Thực hiện:
Danville (chiều không gian thứ 2)
Thể loại:
Pop tươi vui.
Độ dài:
1:57
2:43 (album)
Phineas và Ferb niên sử
Kế trước:
Rollercoaster (Ferb)
A-G-L-E-T (Phineas)
Hiện tại:
Summer (Where Do We Begin?)
Tiếp theo:
Kick It Up A Notch
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Summer (Where Do We Begin?)

Phineas and Ferb - Summer (Where Do We Begin?)

Phiên bản tập phim
07 Summer (Where do we begin)

07 Summer (Where do we begin)

Phiên bản album
"Summer (Where Do We Begin?)"
SummerFlyOnTheWall
Bài hát bởi Baljeet, IsabellaBuford
Thực hiện:
Danville
Độ dài:
00:10
Isabella, Buford và Baljeet niên sử
Kế trước:
"Whalemingo" (Buford)
"Big Honkin' Hole in My Heart" (Baljeet)
"Jetpack Volleyball" (Isabella)
Hiện tại:
Summer (Where Do We Begin?)
Tiếp theo:
"Improbably Knot" (Baljeet)
"Wake Up Better" (Buford)
"Backyard Hodge Podge" (Isabella)
Đoạn nhạc
Phineas và Ferb - Mùa hè (Phiên bản ngắn)

Phineas và Ferb - Mùa hè (Phiên bản ngắn)

Phiên bản "Fly On the Wall".

Summer (Where Do We Begin?) [tạm dịch: Mùa hè (Ta bắt đầu từ đâu nhỉ)] là bài hát trong bộ phim Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension. Nó được thực hiện bởi PhineasFerb với những điều vui tươi khi họ nói lên những điều vui vẻ trong kì nghỉ hè cho anh em song sinh của họ. Đây là bài hát thứ 7 nằm trong tuyển tập Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions và nó cũng được hát bởi Baljeet, Buford và Isabella trong tập "Fly On the Wall" và được xếp hạng 5 trong Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown Hosted by Kelly Osbourne.

Lời bài hát

Phiên bản tập phim

Phineas-2: Summer? I think that was outlawed a long time ago.
Phineas: You guys don't have summer? Wel...that's...that's terrible.
Phineas-2: Summer. It sounds dangerous yet oddly compelling. What is it?
Phineas: What is summer? Man, where do I begin!

Phineas: The days are longer,
The nights are shorter,
The sun is shining.
Ferb: It's noticeably warmer.

Phineas: It's summer, every single moment is worth its weight in gold.
Summer, it's like the world's best story and it's waiting to be told.
It's ice cream cones and cherry soda dripping down your chin.
It's summer, and where do we begin?

Summer is ponds and pools and garden hoses, trying to beat the heat.
Summer, bicycles and roller skates and even just bare feet.
It's also... Surfing tidal waves, creating nanobots,
Or locating Frankenstein's brain.
Finding a dodo bird, painting a continent,
Or driving our sister in...
Oh, wait. Maybe we're going too fast.
(Phineas-2 và Ferb-2 run cầm cập)

Summer, it's crickets and cicadas and a glass of lemonade.
Summer, it's sitting with your brother in the backyard under the shade of a big tree.
That's what it means to me.

The days are longer,
Phineas và Phineas-2: The nights are shorter,
The sun is shining.
Ferb-2: It's noticeably warmer.

Phineas: It's summer, every single moment is worth its weight in gold.
Summer, it's like the world's best story and it's waiting to be told.
It's ice cream cones and cherry soda dripping down your chin.
It's summer, and where do we begin?
Hợp xướng: Summer, and where do we begin?
Phineas: It's summer, man, where do we begin?

Phiên bản album

Hợp xướng: It's summer...

Phineas: Summer is runnin' through the sprinklers in your T-shirt, shoes and jeans
Rolling down a grassy hill, yeah, that's what summer means to me, it's true
There's so much more to do

The days are longer,
The nights are shorter,
The sun is shining.
Ferb: It's noticeably warmer.

Phineas: It's summer, every single moment is worth its weight in gold.
Summer, it's like the world's best story and it's waiting to be told.
It's ice cream cones and cherry soda dripping down your chin.
It's summer, man, where do we begin?

Summer is ponds and pools and garden hoses, tryin' to beat the heat.
Summer, bicycles and roller skates and even just bare feet.
It's also... Surfing tidal waves, creating nanobots,
Or locating Frankenstein's brain.
Finding a dodo bird, painting a continent,
Or driving our sister insane.
Oh, wait. Maybe we're going too fast.

Summer, it's crickets and cicadas and a glass of lemonade.
Summer, it's sitting with your brother in the backyard under the shade of a big tree.
That's what it means to me.

The days are longer,
The nights are shorter,
Phineas và Phineas-2: The sun is shining.
Ferb-2: It's noticeably warmer.

Phineas: Summer, every single moment is worth it's weight in gold.
Summer, it's like the world's best story and it's waiting to be told.
It's ice cream cones and cherry soda dripping down your chin.
It's summer, man, where do we begin? Hợp xướng: Summer, man, where do we begin?
Phineas: It's summer, man, where do we begin?

Hợp xướng: Summer...
Phineas: Where do we begin?
Hợp xướng: Summer...
Phineas: Where do we begin?

Phiên bản "Fly On the Wall"

Phineas: Well, what is summer all about?
Isabella, BufordBaljeet: Summer is running through the sprinklers in your t-shirt, shoes and—
Phineas: Yeah, we all know the song. But I'm not exactly sure how...

Bản dịch

Phiên bản tập phim

Phineas-2: Mùa hè? Tớ nghĩ nó đã bị cấm khoảng một thời gian dài rồi.
Phineas: Các cậu không có mùa hè ư? Vậy... đó... thật kinh khủng.
Phineas-2: Mùa hè. Nó nghe thật nguy hiểm nhưng vẫn có chút lạc quan bên trong. Nó là gì?
Phineas: Mùa hè là gì ư? Tớ phải bắt đầu từ đâu đây?

Phineas: Ban ngày thì dài hơn,
Ban đêm thì ngắn hơn,
Mặt trời cứ chiếu sáng.
Ferb: Đôi lúc nó có ấm hơn.

Phineas: Đó là mùa hè, từng khoảnh khắc khoảnh khắc một đáng giá hơn cả ngàn vàng.
Mùa hè, nó như là câu chuyện tuyệt nhất và nó đang được xem xét để kể lại.
Có cả cây kem và soda anh đào chảy xuống cả cằm bạn.
Mùa hè đấy, và ta nên bắt đầu từ đâu?

Mùa hè như ao và hồ và vòi tưới vườn, cố gắng chống trả dòng nước.
Mùa hè, chạy xe đạpđi trượt ván và chỉ ngồi đó dang chân.
Nó cũng gồm... Lướt trên mọi con sóng, tạo ra những tiểu robot,
Hoặc đi tìm não của Frankenstein.
Đi tìm loài chim cưu, vạch sơn trên cả lục địa,
Hoặc làm chị gái của ta phát...
Khoan đã, có lẽ ta đi hơi nhanh rồi đấy.
(Phineas-2 và Ferb-2 run cầm cập)

Mùa hè, có lũ dế và ve sầu và một cốc nước chanh mát lành.
Mùa hè, là ngồi cùng với anh trai bạn tại dưới bóng râm của một gốc cây ở sân sau.
Vì thể nó có ý nghĩa với tớ.

Ban ngày thì dài hơn,
Phineas và Phineas-2: Ban đêm thì ngắn hơn,
Mặt trời cứ chiếu sáng.
Ferb-2: Đôi lúc nó có ấm hơn.

Phineas: Đó là mùa hè, từng khoảnh khắc khoảnh khắc một đáng giá hơn cả ngàn vàng.
Mùa hè, nó như là câu chuyện tuyệt nhất và nó đang được xem xét để kể lại.
Có cả cây kem và soda anh đào chảy xuống cả cằm bạn.
Mùa hè đấy, và ta nên bắt đầu từ đâu? Hợp xướng: Mùa hè, và ta nên bắt đầu từ đâu?
Phineas: Mùa hè đấy, ta nên bắt đầu từ đâu?

Phiên bản album

Phiên bản "Fly on the Wall"

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #13200375

Lỗi

Nối tiếp

Xem thêm

Kế trước:
"Victory Gum"
Songs Tiếp theo:
"I Walk Away"
Kế trước:
"Happy New Year"
Bài hát Tiếp theo:
"Fly On the Wall"
Kế trước:
"What'cha Doin'?" (#6)
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions Tiếp theo:
"Perry the Platypus" (#8)
Kế trước:
"Brand New Best Friend" (#2)
Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension Song Sampler Tiếp theo:
"I Walk Away" (#4)
Kế trước:
"City of Love" (#6)
Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown Hosted by Kelly Osbourne Tiếp theo:
"Brand New Best Friend" (#4)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.