FANDOM


Rubber Bands, Rubber Balls
Rubber Bands
Sabu và các vũ công tại nhà máy cao su
Bài hát bởi ''
Tuyển tập:
Phineas and Ferb Summer Belongs to You!
Thực hiện:
Sabu
Thể loại:
Bollywood
Độ dài:
1:14
Niên sử
Kế trước:
J-Pop (Welcome to Tokyo)
Hiện tại:
Rubber Bands, Rubber Balls
Tiếp theo:
Bouncin' Around The World
Đoạn nhạc

Giầy cao su, bóng cao su. Được làm với tính siêu co dãn

Rubber Bands, Rubber Balls là bài hát trong Phineas and Ferb Summer Belongs to You! do chú Sabu thực hiện nhằm mô tả công việc của mình cho Phineas và các bạn

Lời bài hát

Rubber bands, rubber balls
Made with super-special density
Rubber bands, rubber balls
They can bounce with such intensity

This is the room where we test the stretching
This is the room where we test the bounce
Here we add the long-chained hydrocarbons
The names of which I cannot pronounce
This is the room where we test compression
This is the room where we test recoil
This is a break room for all these dancers
And here's a little fridge so the curry won't spoil

Rubber bands, rubber balls
Made with super-special density
Rubber bands, rubber balls
They can bounce with such intensity

Basically what we make here is rubber
We're not trying to diversify
We don't make knickknacks, we don't make tchotchkes
Or really anything that's gonna catch your eye

We don't make pianos, we don't make cream sodas
We don't make the zippers for your parachute pants
We don't make ice cube trays or ceiling fans
We make rubber bands! [last note held until end of song]

Rubber bands, rubber balls
Made with super-special density
Rubber bands, rubber balls
They can bounce with such intensity!

Phineas: So, what do you make here again?

Bản dịch

Giầy cao su, bóng cao su
Được làm với tính siêu co dãn
Giầy cao su, bóng cao su
Chúng có thể nảy cực mạnh

Đây là phòng để chúng tôi thử độ co dãn
Đây là phòng để chúng tôi thử độ nảy
Còn đây là nơi thêm các chuỗi Hidrocacbon
Những cái tên mà tôi không thể phát âm ra được.

Đây là phòng để chúng tôi thử độ nén
Đây là phòng để chúng tôi thử độ đàn hồi
Đây là phòng nghỉ của các vũ công
Và đây là cái tủ lạnh để cari không bị hỏng.

Giầy cao su, bóng cao su
Được làm với tính siêu co dãn
Giầy cao su, bóng cao su
Chúng có thể nảy cực mạnh.

Về cơ bản, chúng tôi làm về cao su
Chúng tôi không thử đa dạng hoá sản phẩm
Chúng tôi không làm đồ trang trí hay những món rẻ tiền
Hay những thứ sẽ vừa mắt với bạn.

Chúng tôi không làm đàn piano hay kem sô-đa
Chúng tôi không làm khoá kéo cho quần dù của bạn
Chúng tôi không làm khay đá hay quạt trần
Chúng tôi làm giầy cao su.

Giầy cao su, bóng cao su
Được làm với tính siêu co dãn
Giầy cao su, bóng cao su
Chúng có thể nảy cực mạnh.

Phineas: Vậy rốt cục bác sản xuất cái gì ở đây?

Nhạc sĩ sáng tác

Thông tin cơ sở

  • Khi Phineas và nhóm bạn bị mặc kẹt trên đảo hoang, khi cậu ấy kéo sợi dây cao su và hát "with such iten-si-ty" (với tính siêu co dãn) giống như trong bài hát.

Nối tiếp

  • Đây là bài thứ hai được làm theo kiểu Bollywood. Bài đầu tiên là bài Baliwood ("Unfair Science Fair"). Chỉ có Baljeet và gia đình cậu sử dụng kiểu nhạc này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.