FANDOM


Ready for the Bettys
Betty stage
Nhóm nhạc Bettys, Candace và Stacy
Bài hát bởi The Bettys
Thực hiện:
Ban nhạc may mắn đến được buổi trình diễn nhờ sự giải cứu của Candace. Sau đó họ mời Candace và Stacy lên biểu diễn cùng.
Thể loại:
Nhạc mạnh, pop rock
Độ dài:
1:01
The Bettys niên sử
Kế trước:
Betty Jam
Hiện tại:
Ready for the Bettys (bài hát)
Tiếp theo:
(không có)
Đoạn nhạc

Ready for the Bettys (Sẵn sàng cho nhóm Bettys) là bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc The Bettys trong đó Candace và Stacy giúp họ viết bài hát trên xe buýt. Trong tập phim "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown", bài hát này được bầu chọn ở hạng thứ 10 trong những bài hát được fan hâm mộ yêu thích nhất ở mùa 1.

Lời bài hát

You gotta bang your Betty bongos
And bring your Betty bass guitar
And with the Betty back beat
You'll go Betty, Betty far

So drop your boring baggage
And come with Missy, Tink, and Crash
There's a Betty (There's a Betty) bandwagon
Going to a Betty bash (Going to a Betty bash)!

Get ready for the Bettys, ready for the Bettys
Get ready for the Bettys, ready for the Bettys
(Ready for the Bettys)
Get ready for the Bettys, ready for the Bettys
It's the best thing you can do! (Best thing you can do!)
Get ready for the Bettys 'cause the Bettys are ready for you!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #9919932

Mã BMI #10413923 (Phiên bản của Doof)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.