FANDOM


Song icon
"Quirky Worky Song"
Quirky Worky Song
Bài hát bởi Danny Jacob
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin'
Phát hành:
Tháng 2, 2008
Thể loại:
Scat, pop, jazz gypsy
Độ dài:
1:17 (phiên bản album)
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
Nhiều loại
Hiện tại:
Quirky Worky Song
Tiếp theo:
Nhiều loại
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Quirky Worky Song

Phineas and Ferb - Quirky Worky Song

Phiên bản thường
Phineas and Ferb - Quirky Worky Song (Tropical Version)

Phineas and Ferb - Quirky Worky Song (Tropical Version)

Phiên bản nhiệt đới
Phineas and Ferb - Quirky Worky Song (Lullaby Version)

Phineas and Ferb - Quirky Worky Song (Lullaby Version)

Phiên bản ru ngủ
Phineas and Ferb - Quirky Worky Song (Caveman Version)

Phineas and Ferb - Quirky Worky Song (Caveman Version)

Phiên bản tối cổ
Song Danny Jacob - Quirky Worky Song

Song Danny Jacob - Quirky Worky Song

"Quirky Worky Song"
LawrenceSingsQuirky
Bài hát bởi Lawrence Fletcher
Lawrence Fletcher niên sử
Kế trước:
"We Wish You A Merry Christmas"
Hiện tại:
Quirky Worky Song
Tiếp theo:
"Bee Song"
Đoạn nhạc

Quirky Worky Song (tạm dịch:Bài ca làm việc kì quặc) là một chuỗi các bài hát ngắn hay xuất hiện khi Phineas và Ferb đang làm chuyện gì đó. Mỗi bài hát đều có cùng giai điệu, nhưng Sân Golf Mini hơi khác một chút, về ca sĩ, độ dài và một phần nhỏ của lời bài hát. Lời bài hát cơ bản có thể xem ở dưới đây. Bài hát này được Lawrence hát trong tập "The Mom Attractor".

Lời bài hát

Giọng hát chính

Suity-up, booty-up, diddly-deedly-da (X3)
Do-da be-de-da, da-da, da-da-da
(Lặp lại cho tới khi bài hát kết thúc)

Giọng hát khác:
Soo-dee-UP boo-dee-UP billa-bee doo-doo-DAH (X3)
doo-dah bee-dee-dah
duh-duh DAH DAH DAH

Giọng bè trầm

(Man) Bom-bicka, Bom-bicka, Bom-bicka-bicka-bicka
Bom-bicka, Bom-bicka, Bom-bicka-bicka-bicka
(Lặp lại cho tới khi bài hát kết thúc)

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #10678844; 13083516 Phiên bản đầu tiên

Xuất hiện trong

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Ferb Tango"
Bài hát Tiếp theo:
"Brick"
Kế trước:
"Runnin' from Love (In a Bear Suit)"
Danh sách các bài hát (Bài hát của Lawrence) Tiếp theo:
"Awesome"
Kế trước:
"Izzy's Got the Frizzies" (#24)
Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin' Tiếp theo:
Không
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.