FANDOM


Song icon
Phinedroids and Ferbots
Robot dancing
Bài hát bởi Phinedroids và Ferbots
Tuyển tập:
Phineas and Ferb
Thể loại:
Synthpop, Disco, Electro, Tech House
Phinedroids and Ferbots niên sử
Kế trước:
None
Hiện tại:
Phinedroids and Ferbots
Tiếp theo:
None
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Phinedroids and Ferbots

Phineas and Ferb - Phinedroids and Ferbots

Phiên bản tập phim
Phineas and Ferb - Phinedroids and Ferbots-0

Phineas and Ferb - Phinedroids and Ferbots-0

Phiên bản đĩa đơn

"Phinedroids and Ferbots" là bài hát do Phinedroids và Ferbots do PhineasFerb tạo ra trong tập phim "I, Brobot". Các con rô-bốt do Aaron Jacob [1] và Martin Olson [2]

Lời bài hát

Phiên bản Tập phim

Các Ferbot: Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots

Các Phinedroid: We're Phinedroids and Ferbots
And we're stomping our feet
To the electric, magnetic, mechanical beat

We've got light bulbs for eyes
And aluminum noses
We're busting chillin' moves with our robot poses
Các Ferbot: Busting chillin' moves with our robot poses

Các Ferbot: Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Ferbot: Word

(Đoạn 2, được hát khi các Brobot ở chế độ Nhảy lần thứ hai)
Các Ferbot: Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots

Các Phinedroid: We're Phinedroids and Ferbots
And we're here to stay
Now our work is done,
We're shutting down for the day
But we've learned our lesson
We're switching to decaf lattes

(lúc này, lời bài hát không thể nghe được vì tiếng nhạc nhỏ dần nhường chỗ cho lời thoại của CandaceLinda)

(khi bài hát trở lại, lời bài hát là:)
...our imagination.

We're Phinedroids and Ferbots
And we're here to stay,
Now our work is done
we're shutting down for the day
But we've learned our lesson
We're switching to decaf lattes

Các Ferbot: Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Ferbot: Word

Phiên bản Đĩa đơn

Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots

We're Phinedroids and Ferbots
And we're stomping our feet
To the electric, magnetic, mechanical beat

We've got light bulbs for eyes
And aluminum noses
We're busting chillin' moves with our robot poses
(Busting chillin' moves with our robot poses)

My arm was a gutter, my right shin was a drain
The whole thing is controlled by ti-titanium brains
But without imagination, everything we create turns out lame
(Imagination, our imagination)

We're Phinedroids and Ferbots
And we're here to stay
Now our work is done
We're shutting down for the day
But we've learned our lesson
We're switching to decaf lattes

Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Phinedroids and Ferbots
Word

Bản dịch

Phiên bản tập phim

Các Ferbot: Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots

Các Phinedroid: Chúng tôi là Phinedroids và Ferbots
Và chúng tôi dậm chân
Theo nhịp cơ học điện tử

Chúng tôi có mắt bằng bóng đèn
Và mũi bằng hộp nhôm
Chúng tôi nhảy những bước đi rô-bốt sành điệu
Các Ferbot: Nhảy những bước đi rô-bốt sành điệu

Các Ferbot: Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Ferbot: Làm việc

(Đoạn 2, được hát khi các Brobot ở chế độ Nhảy lần thứ hai)
Các Ferbot: Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots

Các Phinedroid: Chúng tôi là Phinedrois và Ferbots
Và chúng tôi đang ở đây
Bây giờ việc của chúng tôi đã xong,
Chúng tôi sẽ tự tắt nguồn
Nhưng chúng tôi đã học được bài học
Là uống cà phê cả ngày

(lúc này, lời bài hát không thể nghe được vì tiếng nhạc nhỏ dần nhường chỗ cho lời thoại của CandaceLinda)

(khi bài hát trở lại, lời bài hát là:)
...trí tưởng tượng.

Chúng tôi là Phinedrois và Ferbots
Và chúng tôi đang ở đây,
Bây giờ việc của chúng tôi đã xong
Chúng tôi sẽ tự tắt nguồn
Nhưng chúng tôi đã học được bài học
Là uống cà phê cả ngày

Các Ferbot: Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Ferbot: Làm việc

Phiên bản đĩa đơn

Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots

Chúng tôi là Phinedroids và Ferbots
Và chúng tôi dậm chân
Theo nhịp cơ học điện tử.

Chúng tôi có mắt bằng bóng đèn
Và mũi bằng hộp nhôm
Chúng tôi nhảy những bước đi rôbốt sành điệu
(Nhảy những bước đi rôbốt sành điệu)

Tay phải của tôi là máng xối, chân trái của tôi là cái cống.
Mọi thứ đều được điều khiển bằng 1 bộ não titan.
Nhưng không có trí tưởng tượng, những thứ chúng ta tạo ra rất nhàm chán.
(Trí tưởng tượng, trí tưởng tượng của chúng ta)

Chúng tôi là Phinedrois và Ferbots
Và chúng tôi đang ở đây
Bây giờ việc của chúng tôi đã xong
Chúng tôi sẽ tự tắt nguồn
Nhưng chúng tôi đã học được bài học
Là uống cà phê cả ngày

Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Phinedroids và Ferbots
Làm việc

Sáng tác

Mã BMI # 9688156

Cước chú

Xem thêm

Kế trước:
"She's Candace"
Bài hát Tiếp theo:
"Forever Summer"
Kế trước:
"Chains on Me" (#23)
Phineas and Ferb (soundtrack) Tiếp theo:
"Ain't Got Rhythm" (#25)
Kế trước:
"Chains on Me" (#27)
Phineas and Ferb-ulous: The Ultimate Album Tiếp theo:
"Ain't Got Rhythm" (#29)

Bản mẫu:Songs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.