FANDOM


130px-Wiki_logo.png Trang này là một chính sách điển hình trên Phineas and Ferb Wiki

Độ rộng và sự phổ biến của nó được đa số các thành viên chấp nhận như một tiêu chuẩn mà mọi người đều phải tuân theo.

Nếu có ý kiến về trang này, xin vào trang thảo luận hoặc diễn đàn.

Sau đây là Qui ước đặt tên cho một trang trên wiki.

Khó khăn

Đây là wiki về Phineas and Ferb, một chương trình hoạt hình bằng tiếng Anh và chính thức chưa có phiên bản Tiếng Việt nên rất khó khăn ngay từ bước dịch tiêu đề.

Thống nhất của Wiki hiện nay là đặt tên các tập phim và bài hát theo tên tiếng Anh nguyên gốc.

Tên nhân vật

Đặt tên tiêu đề của một trang theo tên của một nhân vật theo quy ước sau

Tên dành cho các đặc vụ O.W.C.A

Hầu hết các đặc vụ là động vật, và chưa biết rõ tên, Phineas and Ferb chính thức chưa có phiên bản tiếng Việt nên quy ước đặt tên như sau:

Đặc vụ + chữ cái đầu tiếng Anh in hoa dùng để chỉ loài + (chú thích loài vật).

Ví dụ:

Đối với những đặc vụ quen thuộc, quy ước như sau:

Tiêu đề chỉ loài (hoặc gì đó tương tự) + tên.

Ví dụ:

Bạn có thể tạo ra một số trang đổi hướng đến địa chỉ thông thường cho một nhân vật, ví dụ:

Bài hát trùng tên

  • Giữa Tập phimBài hát, cái nào quan trọng hơn? Trả lời: Tập phim. Vậy khi đặt tên 1 bài hát bị trùng tên với tập phim, ta nên đặt (bài hát) vào phần sau của tên, ví dụ: Hail Doofania! là tập phim còn Hail Doofania! (bài hát) là bài hát.
  • Giữa Nhân vậtBài hát, nhân vật quan trọng hơn, tương tự như trên, ví dụ: Thú mỏ vịt Perry là nhân vật còn Thú mỏ vịt Perry (bài hát) là bài hát.

Viết hoa

Từ nối

Khi đặt tên tiêu đề, hãy sử dụng từ nối cho phù hợp. "và" lúc nào cũng tốt hơn "&", trừ trường hợp đó là tên đúng của phương tiện.

Đặt tên bản mẫu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.