FANDOM


130px-Wiki_logo.png Trang này là một chính sách điển hình trên Phineas and Ferb Wiki

Độ rộng và sự phổ biến của nó được đa số các thành viên chấp nhận như một tiêu chuẩn mà mọi người đều phải tuân theo.

Nếu có ý kiến về trang này, xin vào trang thảo luận hoặc diễn đàn.

Ngõ tắt:
POV
PF:POV
PF:Quan điểm

Đây là Phineas and Ferb Wiki, chúng tôi có một vài quan điểm. Hầu hết là trong thế giới quan. (Xem Cẩm nang về văn phong)

Trong thế giới quan

Hầu hết các bài viết tại wiki này được viết dưới quan điểm "trong thế giới quan". Có nghĩa rằng nó được viết bởi một người trong thế giới của Phineas and Ferb.

Ví dụ, sử dụng:

Mẹ của Phineas, Linda gặp một người đàn ông tên là Lawrence và sau ông đã trở thành bố dượng của cậu ("Dude, We're Getting The Band Back Together").

thay cho:

Như có thể thấy tại tập "Dude, We're Getting The Band Back Together", mẹ của Phineas đã kết hôn với một người đàn ông tên Lawrence tại buổi hòa nhạc.

Có nhiều cách khác nhau trong việc sử dụng quan điểm trong thế giới quan, chúng phụ thuộc vào loại bài viết.

Nhân vật, sự vật, nơi chốn

Trên bài viết, những thứ được nhìn thấy hoặc được đề cập trong các tập phim, nhân vật, sự vật hoặc địa điểm, sử dụng thì hoàn toàn nằm trong thế giới quan. Điều này liên quan đến kiểu viết như thể bạn đang ở trong thế giới của Phineas and Ferb. Tốt hơn là sử dụng thì quá khứ đơn, bởi độ rộng của thời gian và tính mơ hồ của nó trong chương trình. Phần duy nhất ngoài thế giới quan của phần cốt lõi trong các bài viết là trích dẫn nguồn gốc.

Khi tham chiếu một nhân vật, họ tên đầy đủ (ví dụ: Candace Gertrude Flynn, Heinz Doofenshmirtz,..) nên được sử dụng lần đầu tiên để giới thiệu họ trong chương trình, và kể cả trên trang tiểu sử nhân vật. Sau đó, cố gắng chỉ dùng tên của họ khi có thể.

Cho mối quan hệ giữa các nhân vật, sử dụng thuật ngữ dành cho nhân vật sẽ dùng. Ví dụ: "con trai" ("con") khi Lawrence Fletcher nói với Ferb, "ông nội" ("ông") khi Phineas nói với Reginald Fletcher. Mã dùng cho những tên gọi đó là [[Ferb|con trai]][[Reginald Fletcher|ông nội]]. Những đổi hướng ngắn đã đặt cho hầu hết các nhân vật vì thế [[Ferb]] có thể dùng thay cho [[Ferb Fletcher]] hoặc [[Ferb Fletcher|Ferb]].

Quan điểm trung lập

Trên wiki này, chúng tôi cũng viết một vài bài viết dưới quan điểm trung lập. Nghĩa là khi viết bài, không bao giờ được ngả về phe nào.

Ví dụ, khi bạn về phe chống đối Candace, bạn sẽ viết "Cô thật sự khó chịu mỗi khi phản ứng quá mức trên mọi thứ". Nhưng bạn sẽ không ngả về phe nào khi viết "Candace có xu hướng phản ứng thái quá trên mọi thứ rất dễ dàng".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.