FANDOM


Cổng liên kết
Các tổ chức, hội liên kết với Phineas and Ferb Wiki Tiếng Việt.
Shooting Star Milkshake Bar


Fanon wordmark
Phineas and Ferb Fanon
Official-wordmark
Phineas and Ferb Wiki
Wiki-wordmark.png
Wikia Tiếng Việt
 30px-Phineas_Flynn_icon.png Các dự án Wiki chị em
  Flag of USA English - Tiếng Anh (United States - Hoa Kì)
Flag of Germany Deutsch - Tiếng Đức (Germany - Đức)
Flag of Spain Flag of Mexico Español - Tiếng Tây Ban Nha (Spain - Tây Ban Nha, Mexico - Mexico)
Flag of Dutch Nederlands - Tiếng Hà Lan (Dutch/the Netherlands - Hà Lan)
Flag of Poland Polski - Tiếng Ba Lan (Poland - Ba Lan)
Flag of Brazil Português - Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil - Brazil)
Flag of Russia Pусский - Tiếng Nga (Russia - Nga)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.