FANDOM


Stacy reading Teen Preen - cropped

Tạp chí và các ấn phẩm tương tự được liệt kê ở đây. Nếu các bạn muốn tìm các tập sách, truyện viết theo các chương , truyện tranh và sách khổ "8×8", xin tham khảo trang viết về Sách truyện, nếu muốn tìm các sách hoạt động vui chơi giải trí, xin đến trang Nghệ thuật và thủ công

Khi một nhà bán lẻ có nhiều trang web trên thế giới, một liên kết chính thức sẽ phân phối sản phẫm tại Hoa Kì. Các bạn quan tâm đến việc mua từ bên ngoài nước Mĩ, bạn cần tìm đến những trang web cung cấp sau đây và tìm kiếm sản phẫm mình thích.

Amazon: CanadaTrung HoaPhápĐứcNhật BảnAnh Quốc

Giá bán lẻ đề nghị: Các nhà cung cấp sản phẩm có thể đồng ý bán với giá thấp hơn, tính bằng USD (ngoại lệ các sản phẩm không có sẵn ở Mĩ). Muốn xem giá giữa các loại tiền tệ khác nhau, xin sử dụng công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tạp chí

Tạp chí Tên bìa Nội dung Đơn giá Nhà bán lẻ
P&FMarchApril11 Tạp chí Phineas and Ferb Đồ họa như truyện tranh, các trang viết, bài báo và những hoạt động khác. Phát hành 2 tháng 1 số (tức 6 số trong 1 năm). $4.99 một số (trả đơn)
$23.94 trọn bộ trong một năm (trả một lượt)
Có sẵn tại các nhà bán lẻ khác nhau thông qua đăng kí (hỏi ý kiến bố mẹ trước).
200px Tạp chí Disney số 27 Số 27, phát hành tại Anh Quốc vào 24/06/2010 £2.50 /
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.