FANDOM


Candace reading Sherlock Holmes - cropped

Sách, tryện tranh, tiểu thuyết được liệt kê ở đây. Nếu các bạn muốn tìm các tạp chí, các ấn phẩm thời sự, hoạt động thực tế, vấn đề, bài báo, xin tham khảo trang Tạp chí

Khi một nhà bán lẻ có nhiều trang web trên thế giới, một liên kết chính thức sẽ phân phối sản phẫm tại Hoa Kì. Các bạn quan tâm đến việc mua từ bên ngoài nước Mĩ, bạn cần tìm đến những trang web cung cấp sau đây và tìm kiếm sản phẫm mình thích.

Amazon: CanadaTrung HoaPhápĐứcNhật BảnAnh Quốc

Giá bán lẻ đề nghị: Các nhà cung cấp sản phẩm có thể đồng ý bán với giá thấp hơn, tính bằng USD (ngoại lệ các sản phẩm không có sẵn ở Mĩ). Muốn xem giá giữa các loại tiền tệ khác nhau, xin sử dụng công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tập truyện theo các chương

Episode adaptations. Some books may also be available in electronic versions.

Bìa sách Tiêu đề Giới thiệu Đơn giá Nhà cung cấp
Speed Demons front cover Speed Demons Dựa theo tập phim "The Fast and the Phineas" and "Rollercoaster". $4.99
Runaway Hit front cover Runaway Hit Dựa theo tập phim "Flop Starz" and "Lights, Candace, Action!". $4.99
Wild Surprise front cover Wild Surprise Dựa theo tập phim "Candace Loses Her Head" and "Mom's Birthday". $4.99
Thrill-o-rama! cover Thrill-o-rama! Dựa theo tập phim "One Good Scare Ought to Do It!" and "Are You My Mummy?" $4.99
Big Top Bonanza cover Big-Top Bonanza Dựa theo tập phim "Jerk De Soleil" and "The Best Lazy Day Ever". $4.99
Daredevil Days cover Daredevil Days Dựa theo tập phim "Crack That Whip" and "The Flying Fishmonger". $4.99
FreezeFrame Freeze Frame Dựa theo tập phim "Traffic Cam Caper" and "Bowl-R-Ama Drama". $4.95
ItsAncientHistory It's Ancient History! Dựa theo tập phim "Greece Lightning" and "Boyfriend From 27,000 B.C." $4.99
Journey to Mars Dựa theo tập phim Unfair Science Fair and Unfair Science Fair Redux (Another Story). $4.99

Sách khổ "8x8"

Picture books that condense the story to a level that is easy for young children to understand.

Bìa sách Tiêu đề Description Đơn giá Nhà cung cấp
Oh, Christmas Tree Oh, Christmas Tree! An original story where Phineas and Ferb get a new Christmas tree for the annual Danville lighting ceremony. Includes a sheet of stickers. $5.99
MyFunnyValentineCover My Funny Valentine An original story where Phineas and Ferb build a gondola after Doofenshmirtz plots to ruin Valentine's Day. Includes a sheet of stickers. $5.99
HauntedHayride Haunted Hayride An original story involving a giant corn maze in the boys' backyard. Includes a sheet of stickers. $5.99
ThumbsUp Book Thumbs Up! Young reader adaptation of "Raging Bully". Includes a sheet of stickers. $5.99
Just Squidding Just Squidding An original story involving both the boys and Doofenshmirtz building their own underwater creatures. Includes a sheet of stickers. $5.99
The Best School Day Ever The Best School Day Ever An original story in which the boys set up a stunt school and Doofenshmirtz takes over The Agency. $5.99
200px Christmas Vacation Young reader adaptaion of Phineas and Ferb Christmas Vacation! with stickers. $5.99

Tryện tranh

Episodes adapted into a comic book format.

Bìa sách Tiêu đề Description Đơn giá Nhà cung cấp
Nothing but Trouble cover Nothing But Trouble Dựa theo tập phim "Day of the Living Gelatin" and "Elementary My Dear Stacy". $4.99
Chronicles of Meap cover The Chronicles of Meap Dựa theo tập phim "The Chronicles of Meap". $4.99
Where's Perry-comic Hey, Where's Perry? Dựa theo tập phim "No More Bunny Business" and "Oh, There You Are, Perry". $4.99
It's About Time comic It's About Time! Dựa theo tập phim "It's About Time!" $4.99
Quantum Boogloo-cover Quantum Boogaloo Dựa theo tập phim "Phineas and Ferb's Quantum Boogaloo. $4.99
The Beak Strikes! Dựa theo tập phim "The Beak". $4.99

Truyện cười

Bìa sách Tiêu đề Description Đơn giá Nhà cung cấp
PnFLaughapalooza Laughapalooza Joke Book Jokes and trivia about the Phineas and Ferb characters and episodes. $3.99

Sách khác

Bìa sách Tiêu đề Description Đơn giá Nhà cung cấp
Learn to Draw Disney Phineas and Ferb A drawing book featuring the characters $9.95
Phineas and Ferb's Guide to Life A hardcover activity book. $9.99
Phineas and Ferb Robotinator Phineas and Ferb Robotinator A book that shows you how to build various brobots. $12.99
Phineas and Ferb: All Systems Go! A book with lenticular images fro a lot of Phun! $12.99
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.