FANDOM


Candace making a birthday card for mom - cropped

Nghệ thuật, hội họa, thủ công và những vật phẩm liên quan.

Khi một nhà bán lẻ có nhiều trang web trên thế giới, một liên kết chính thức sẽ phân phối sản phẫm tại Hoa Kì. Các bạn quan tâm đến việc mua từ bên ngoài nước Mĩ, bạn cần tìm đến những trang web cung cấp sau đây và tìm kiếm sản phẫm mình thích.

Amazon: CanadaTrung HoaPhápĐứcNhật BảnAnh Quốc

Giá bán lẻ đề nghị: Các nhà cung cấp sản phẩm có thể đồng ý bán với giá thấp hơn, tính bằng USD (ngoại lệ các sản phẩm không có sẵn ở Mĩ). Muốn xem giá giữa các loại tiền tệ khác nhau, xin sử dụng công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tập vẽ

Tập Tiêu đề Nội dung Đơn giá Nhà cung cấp
Sticker Scene Activity Book front cover Sticker Scene Activity Book
  • 32 "Scene-play" (repositionable) stickers and 3 full-color scenes.
  • 24 "Tear and Share" coloring/activity pages that can be removed from the book.
$3.99
Crayola Color Explosion P&F Deluxe Set - front Crayola Color Explosion Deluxe Set - Phineas and Ferb set #1 Drawing pad with special paper and markers used to reveal images. Comes with stencils and stickers. $9.99
Crayola Color Explosion P&F Deluxe Set 2 - front Crayola Color Explosion Deluxe Set - Phineas and Ferb set #2 Drawing pad with special paper and markers used to reveal images. Comes with stencils and stickers. $9.99
Surprize Ink! Game Book Surprize Ink! Game Book Book of 24 pages with hidden images that change color as you draw on them with the included pen. $5.99
Colouring & Activity Pad Crayola Phineas and Ferb Colouring & Activity Pad
  • Description
  • 32 pages of activities and coloring pages
  • 7 Pip Squeak Skinnies Markers
$ ?
  • Currently unavailable
Phineas and Ferb Play Pack coverPhineas and Ferb Play Pack contents Play Packs Comes with an activity book, 4 markers, and stickers. $4.95

Cắt dán

Hình ảnh Tên Mô tả Đơn giá Nhà cung cấp
Phineas and Ferb Sticker set - front Phineas and Ferb Sticker Set of 10 large stickers featuring Phineas, Ferb, Agent P and Perry. $6.50
  • Available at local Disney Store locations.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.