FANDOM


Phineas and Ferb wearing baseball caps - cropped

Phineas and Ferb mũ và nón


Khi một nhà bán lẻ có nhiều trang web trên thế giới, một liên kết chính thức sẽ phân phối sản phẫm tại Hoa Kì. Các bạn quan tâm đến việc mua từ bên ngoài nước Mĩ, bạn cần tìm đến những trang web cung cấp sau đây và tìm kiếm sản phẫm mình thích.

Amazon: CanadaTrung HoaPhápĐứcNhật BảnAnh Quốc

Giá bán lẻ đề nghị: Các nhà cung cấp sản phẩm có thể đồng ý bán với giá thấp hơn, tính bằng USD (ngoại lệ các sản phẩm không có sẵn ở Mĩ). Muốn xem giá giữa các loại tiền tệ khác nhau, xin sử dụng công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Baseball caps

Hat Name Description Đơn giá Nhà cung cấp
Perry face - baseball cap Agent P face cap #1 Teal background with Perry's eyes. The brim of the hat is orange, resembling Perry's beak. Does not have the "Phineas and Ferb" logo on the side. This picture has the "Authentic Fitted Cap" sticker on the brim. $12.99
Agent P face cap #2 Teal background with Perry's eyes. The brim of the hat is orange resembling Perry's beak. On the back half of the hat the background is black, and on the side has a "Phineas and Ferb" logo. Differences to the first hat is that Perry's eyes have a different emotion, the beak is angled, the hat has a black background on the back, the blue background is a different shade, the orange brim is a different shape and there isn't a sticker on the brim. £2.99
Wipeout surfing baseball cap "Wipeout" cap Blue cap with a wave on it and the word "Wipeout" on the brim. Phineas, Ferb and Perry are surfing, but the boys are in their regular clothes. £6.00
So, what do you want to do today - baseball cap So, what do you want to do today? cap Dark blue cap with black brim. Front of the cap says "So what do you want to do today?", with Phineas and Ferb wearing pith helmets like those seen in "Are You My Mummy?" $14.99
Here Comes Trouble! baseball cap Here comes trouble! cap Black cap and brim. Front of the cap says "Here Comes Trouble", with Phineas and Ferb apparently skateboarding. $14.99
Agent P battle crest baseball cap Agent P battle crest cap A black cap featuring Agent P in front of a battle crest. Pictured on Become.com but not currently available for Trả phí there.
Create-Your-Own baseball cap Create-Your-Own Baseball cap for kids
  • Choice of 8 colors.
  • 106 characters/logos to choose from, including one of Agent P and one of Perry.
  • Can be personalized with up to 8 characters in a choice of 6 fonts and 12 colors.
$14.95
Create-Your-Own baseball cap Create-Your-Own Baseball cap for adults
  • Choice of 4 colors.
  • 122 characters/logos to choose from, including one of Agent P and one of Perry.
  • Can be personalized with up to 8 characters in a choice of 6 fonts and 12 colors.
$16.95
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.