FANDOM


Lindana's album in the yard sale - cropped

Những CD của những ca khúc đã được nêu đến trong các tập phim và đã được phép phát hành

Tải nhạc về từ iTunes yêu cầu phải có iTunes. Tải nhạc về từ Amazon phải yêu cầu phải có Amazon MP3 Downloader.


Khi một nhà bán lẻ có nhiều trang web trên thế giới, một liên kết chính thức sẽ phân phối sản phẫm tại Hoa Kì. Các bạn quan tâm đến việc mua từ bên ngoài nước Mĩ, bạn cần tìm đến những trang web cung cấp sau đây và tìm kiếm sản phẫm mình thích.

Amazon: CanadaTrung HoaPhápĐứcNhật BảnAnh Quốc

Giá bán lẻ đề nghị: Các nhà cung cấp sản phẩm có thể đồng ý bán với giá thấp hơn, tính bằng USD (ngoại lệ các sản phẩm không có sẵn ở Mĩ). Muốn xem giá giữa các loại tiền tệ khác nhau, xin sử dụng công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Âm nhạc

Album Tiêu đề Giới thiệu Đơn giá Nhà cung cấp
Season 1 soundtrack Phineas and Ferb (Soundtrack)
  • 26 songs from Season 1 episodes
  • 1 additional song (F Games) via the UnlockMoreRock website (not available when Trả phíd as a digital download album)
$12.98 (CD)

~$7.00 (digital album)

Christmas Vacation! soundtrack cover artwork Phineas and Ferb Christmas Vacation! (Soundtrack) 7 songs from the Christmas special ~$5.00 (digital album)
Phineas and Ferb Karaoke CD cover Phineas and Ferb (Disney Karaoke Series) 8 songs, in karaoke and full versions. $9.99
Phineas and Ferb - Disney Sing-Along cover Disney Sing-Along: Phineas and Ferb (apparent import version)
Summer Belongs to You! soundtrack cover artwork Phineas and Ferb Summer Belongs to You! (Soundtrack) 8 songs featured in or inspired by Summer Belongs to You! ~$5.00 (digital album)
Phineas and Ferb Holiday Favorites cover Phineas and Ferb Holiday Favorites $9.99
Phineas and Ferb's Summer Songs by Little Apple Band cover Phineas and Ferb's Summer Songs
  • 14 songs from Season 1 by the Little Apple Band, a group that does cover versions of children's TV songs.
  • Two of the songs are instrumental versions that may or may not have been in an episode (Trip to Space and Summer Drive).
~$10.00
PnF A1&2D soundtrack Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions Featuring 22 songs (or 32 in the Walmart exclusive version) from the TV movie, as well as various episodes of the series. $11.31
61R0zDfEMdL. SX400 Phineas and the Ferb-ulous: The Ultimate Album Featuring 38 songs (or 39 in the iTunes version) in the CD and a DVD with 20 musical clips. $21.17
PnFRockinandRollin Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin' Featuring 25 Songs from all four seasons. ~$9.99 (digital)
CoverSWCD Phineas and Ferb Star Wars (Music from the TV Series) - EP Featuring 5 songs from the special of the same name. $3.99 (digital)
LSOD Soundtack cover Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack) Featuring 16 songs from the four non crossover hong long special episodes from season 4 $9.99 (Digital)

Nhạc cụ

Nhạc cụ Tiêu đề Giới thiệu Đơn giá Nhà cung cấp
PnF Acoustic Guitar Phineas and Ferb Acoustic Guitar Acoustic guitar manufactured by First Act for ages 6 and up. $39.99
First Act Electronic Drum Pad First Act Electronic Drum Pad Electronic drum pad manufactured by First Act. $34.99
Rock n' Roll Guitar Phineas and Ferb Electric Guitar Electric guitar with music and sound effects. $39.99
Tambourine Phineas and Ferb Tambourine Tambourine featuring Agent P and the words "Secret Agent Hero". $9.99
Pnf harmonica Phineas and Ferb Harmonica Harmonica featuring Ferb, Phineas, and Perry. $9.99
Recorder Phineas and Ferb Recorder Recorder featuring Phineas, Ferb, and Agent P. $9.99

Máy phát nhạc

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.