FANDOM


130px-Wiki_logo.png Trang này là một chính sách điển hình trên Phineas and Ferb Wiki

Độ rộng và sự phổ biến của nó được đa số các thành viên chấp nhận như một tiêu chuẩn mà mọi người đều phải tuân theo.

Nếu có ý kiến về trang này, xin vào trang thảo luận hoặc diễn đàn.

Painting on Candace

Đây là Phineas and Ferb Wiki, bách khoa về Phineas and Ferb, chúng tôi không chấp nhận những sự "vượt quá giới hạn hâm mộ". Nghĩa là bất cứ thứ gì được fan hâm mộ cuồng nhiệt thiên vị hóa, những thông tin không chính xác do tự mình tạo ra và tin rằng những thông tin ấy là đúng, thêm những từ ngữ ấy đưa vào trong bài viết.

Ví dụ những thứ sau:

  • Đưa vào những từ rác như "Nó thật tuyệt, hay quá, :D ^^!!!!!!" vào bài viết.
  • Thêm thông tin sai sự thật và chưa được kiểm chứng: "Phineas dường như thầm yêu thích Isabella nên sau này họ sẽ lấy nhau và sống hạnh phúc mãi mãi" (điều này hoàn toàn tự ngưỡng mộ quá mức) vào trong trang của họ.
  • Thêm vào trang với nội dung "ĐÂY LÀ TẬP PHIM TUYỆT VỜI NHẤT TRONG CHƯƠNG TRÌNH!"

Những cảm xúc cá nhân không nên đi kèm với biên tập trong những bài viết, vì nó làm giảm tính chính xác, nghiêm túc của bài viết, nếu bạn thích bày tỏ lòng hâm mộ, xin vào tạo blog cá nhân, diễn đàn, trang thành viên.

Thêm vào bài viết những từ rác hâm mộ được coi là một cấp độ của Phá hoại và được xử lý nghiêm bởi các bảo quản viên và những thành viên khác trong cộng đồng. Tiếp tục thêm vào bài viết sau khi bị cảnh báo sẽ làm bạn bị khóa và chặn sửa đổi trong một thời gian, thông thường là ngắn nhưng sẽ dài hơn nếu còn tiếp diễn.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.