FANDOM


Có rất ít các chính sách được áp dụng cho tất cả Wikia. Chúng có thể được tìm thấy tại cộng đồng Wikia.

Một số chính sách khác cho Wikia này cần được quyết định bởi cộng đồng wiki. Nói chung tốt nhất để giữ cho các chính sách càng đơn giản càng tốt, và không để phô trương quá nhiều luật lệ, quy tắc. Một wiki phát triển thường có thể làm tốt với một số ít chính sách đơn giản và rất nhiều thiện chí và hợp tác.

Việc thêm [[Thể loại:Chính sách]] vào bất kỳ trang chính sách nào sẽ thêm chúng vào thể loại chính sách. Nó có thể được tìm thấy ở đây.

Xem qua Phineas and Ferb Wiki:Quy định đơn giản.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.