FANDOM


Phineas and Ferb Summer Belongs to You
Summer Belongs to You! soundtrack cover artwork
Album bởi Nhiều nghệ sĩ
Phát hành:
3 tháng 8, 2010
21 tháng 5, 2012 (Phiên bản CD)
Nhãn hiệu:
Walt Disney Records
Đĩa đơn Phineas and Ferb niên sử
Kế trước:
Phineas and Ferb (Disney Karaoke Series)
Hiện tại:
Phineas and Ferb Summer Belongs to You
Tiếp theo:
Phineas and Ferb Holiday Favorites
Những bài hát
Danh sách:
 1. I Believe We Can - Clay Aiken và Chaka Khan
 2. J-Pop (Welcome to Tokyo) - Họ hàng của Stacy
 3. Rubber Bands, Rubber Balls - Ông Sabu và Công ty
 4. Bouncin' Around the World - Love Handel
 5. City of Love - Isabella
 6. Summer Belongs to You - Phineas, IsabellaCandace
 7. Follow the Sun - Laura Dickinson & Danny Jacob
 8. The Ballad of Klimpaloon - Love Handel
Phineas and Ferb Summer Belongs to You (Phiên bản CD)
SBTY CD
Album bởi Đoàn phim - "Phineas and Ferb"
Phát hành:
21 tháng 5, 2012
Thể loại:
Đĩa đơn
Nhãn hiệu:
Walt Disney Records
Đĩa đơn Phineas and Ferb niên sử
Kế trước:
Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension Song Sampler
Hiện tại:
Phineas and Ferb Summer Belongs to You (Phiên bản CD)
Tiếp theo:
Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin'
Những bài hát
Danh sách:
 1. I Believe We Can - Clay Aiken và Chaka Khan
 2. J-Pop (Welcome to Tokyo) - Họ hàng của Stacy
 3. Rubber Bands, Rubber Balls - Ông Sabu và Công ty
 4. Bouncin' Around the World - Love Handel
 5. City of Love - Isabella
 6. Summer Belongs to You - Phineas, IsabellaCandace
 7. Follow the Sun - Laura Dickinson & Danny Jacob
 8. The Ballad of Klimpaloon - Love Handel

Phineas and Ferb Summer Belongs to You! là bản đĩa đơn cho tập phim Phineas and Ferb Summer Belongs to You!. Nó cũng là bản đĩa đơn thứ tư trong chương trình hit của Disney và cũng là bản album đĩa đơn thứ hai chứa những bài hát trong tập phim đặc biệt.

Về bản album

 • Bản album này được phát hành lần đầu tiên trên iTunes (2010) và sau đó, phát hành bản CD vào ngày 21 tháng 5, 2012.

Thành viên trong ban nhạc

 • Trình bày bởi Danny Jacob

Xuất hiện

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

 • Một phiên bản CD của đĩa đơn được phát hành vào ngày 21 tháng 5, 2012

http://www.amazon.com/%E2%80%8BPhineas-Ferb-Summer-Belongs-You%E2%80%8B/dp/B00853K3JC/%E2%80%8Bref=sr_1_1_title_0_main?s=music%E2%80%8B&ie=UTF8&qid=1338677082&sr=1-1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.