FANDOM


"Perry the Platypus"
Perry time
Bài hát bởi Randy Crenshaw
Tuyển tập:
Phineas and Ferb, Phineas and Ferb-ulous: The Ultimate Album
Thể loại:
Jazz
Độ dài:
0:47
Randy Crenshaw niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
Perry the Platypus (bài hát)
Tiếp theo:
"Herman the Hedgehog"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Perry The Platypus (End Credits)

Phineas and Ferb - Perry The Platypus (End Credits)

Phiên bản hậu kết của "Rollercoaster" / "Lawn Gnome Beach Party of Terror" / "Skiddley Whiffers"
Phineas and Ferb - Perry the Platypus (Extended)

Phineas and Ferb - Perry the Platypus (Extended)

Phiên bản "One Good Scare Ought to Do It!"
"Perry the Platypus" (phiên bản mở rộng)
Perry time
Bài hát bởi Randy Crenshaw
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions
Thể loại:
Jazz
Độ dài:
2:53
Randy Crenshaw niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
Perry the Platypus (bài hát)
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc
Phineas and ferb - Perry the platypus song extended version with lyrics!

Phineas and ferb - Perry the platypus song extended version with lyrics!

"Perry the Platypus"
He's a semi-aquatic egg-laying mammal of action
Doof đang hát.
Bài hát bởi Tiến sĩ Doofenshmirtz
Tiến sĩ Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
"With a Dart"
Hiện tại:
Perry the Platypus (bài hát)
Tiếp theo:
"Blueprints"
Đoạn nhạc

Perry the Platypus (Thú mỏ vịt Perry) là ca khúc chủ đề được thể hiện khi Đặc vụ P đang thi hành nhiệm vụ chống lại Heinz Doofenshmirtz. Bài hát hầu hết được thực hiện với một vài đoạn nhỏ cho đến tập "One Good Scare Ought to Do It!" lúc nó được thực hiện một bài hát đầy đủ cùng với những hoạt cảnh. Bài hát đã được nhiều lượt bầu chọn cho "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown" nhưng không thể đến được vòng cuối.

Lời bài hát

Phiên bản truyền hình

Chú ý: Bài hát đã được mở rộng trong tập phim "One Good Scare Ought to Do It!", mà lần đầu xuất hiện trên DVD đầu tiên, bao gồm lời bài hát đầy đủ.

Thiếu tá Monogram: Anyway, on your way, Agent P!

Hát nền: (Dooby dooby doo-bah) x4
Nữ ca sĩ: Perry!

Nam ca sĩ: He's a semi-aquatic, egg-laying mammal of action!
Hát nền: (Dooby dooby doo-bah) x2
Nam ca sĩ: He's a furry little flatfoot, who'll never flinch from a fray-ee-ay-ee-ay!
He's got more than just mad skill,
Nữ ca sĩ: (Wah-ah-ah)
Nam ca sĩ: He's got a beaver tail and a bill,
Nữ ca sĩ: (ah-ah)
Nam ca sĩ: And the women swoon whenever they hear him sa-a-a-ay:

(tạm dừng; Perry tạo tiếng kêu làm cho những người phụ nữ ngất xỉu)

Nam ca sĩ: He's Perry, Perry the Platypus!

(Mở rộng)

Thiếu tá Monogram: But you can call him Agent P.
Nam ca sĩ: Perry!
Thiếu tá Monogram: I said you can call him Agent P!
Tất cả: A-gent-P!

Phiên bản mở rộng

Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah (Yeah)
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah (C'mon!)
Perry!

He's a semi-aquatic egg-layin' mammal of action.
(Doo-bee-doo-bee-doo-bah, doo-bee-doo-bee-doo-bah)
He's a furry little flatfoot who'll never flinch from a fra-ee-ay-ee-ay.
He's got more than just mad skill,
He's got a beaver tail and a bill.
And the women swoon whenever they hear him say...
(tạm dừng; Perry tạo tiếng kêu làm cho những người phụ nữ ngất xỉu)

He's Perry, Perry the Platypus
Perry, Perry the Platypus

Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah

Well he's lookin' real sharp in his 1940s fedora.
(Doo-bee-doo-bee-doo-bah, doo-bee-doo-bee-doo-bah)
He's got an iron will, nerves of steel, and several other metal-themed attributes.
His fur is watertight.
And he's always up for a fight.
So when evil hears this sound it shakes in its boots.
(Perry tạo tiếng kêu)

He's Perry, Perry the Platypus
Perry, Perry the Platypus

He's got more than just mad skill.
He's got a beaver tail and a bill.
And the women swoon whenever they hear him say...
(Perry tạo tiếng kêu làm cho những người phụ nữ ngất xỉu)

He's Perry! (Perry!), Perry the Platypus!
Yeah, Perry! (Perry!), Perry the Platypus!
Talkin' 'bout Perry!
Agent P!

Ferb

Xem "Ferb (bài hát)"

Bản hát lại của Doof

Tiến sĩ Doofenshmirtz: Egg-laying, mammal of action... Doo doo doo doo...

Quái vật Thiếu niên Đáng sợ

Xem "Scary Teenage Monster"

Trong Mũ đuôi seo

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Perry in a Fez

Bản dịch

Phiên bản truyền hình

Thiếu tá Monogram: Dù sao thì, tiến hành đi, Đặc vụ P!

Hát nền: (Dooby dooby doo-bah) x4
Nữ ca sĩ: Perry!

Nam ca sĩ: Anh là thú bán thủy sinh đẻ trứng, động vật của hành động!
Hát nền: (Dooby dooby doo-bah) x2
Nam ca sĩ: Anh ta có bàn chân bẹt, người không bao giờ lùi bước trước cuộc xung đột!
Anh có nhiều hơn là kĩ năng điên rồ,
Nữ ca sĩ: (Wah-ah-ah)
Nam ca sĩ: Anh có cái đuôi hải ly và một cái mỏ vịt,
Nữ ca sĩ: (ah-ah)
Nam ca sĩ: Và phụ nữ ngất đi mỗi khi nghe anh n-ó-i:

(tạm dừng; Perry tạo tiếng kêu làm cho những người phụ nữ ngất xỉu)

Nam ca sĩ: Anh ta là Perry, Perry Thú mỏ vịt!

(Mở rộng)

Thiếu tá Monogram: Nhưng bạn có thể gọi anh ta là Đặc vụ P.
Nam ca sĩ: Perry!
Thiếu tá Monogram: Tôi nói bạn có thể gọi anh là Đặc vụ P!
Tất cả: Đặc-vụ-P!

Phiên bản mở rộng

Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah (Yeah)
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah (Đi nào!)
Perry!

Anh là thú bán thủy sinh đẻ trứng, động vật hành động.
(Doo-bee-doo-bee-doo-bah, doo-bee-doo-bee-doo-bah)
Anh ta có bàn chân bẹt, người không bao giờ lùi bước trước cuộc xung đột.
Anh có nhiều hơn là kĩ năng siêu đẳng,
Anh có cái đuôi hải ly và một cái mỏ vịt.
Và phụ nữ ngất đi mỗi khi nghe anh nói...

(tạm dừng; Perry tạo tiếng kêu làm cho những người phụ nữ ngất xỉu)

Anh ta là Perry, Perry Thú mỏ vịt
Perry, Perry Thú mỏ vịt

Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah
Doo-bee-doo-bee-doo-bah

Anh nhìn thực sự lanh lợi trong chiếc mũ kỳ dị thập niên 40.
(Doo-bee-doo-bee-doo-bah, doo-bee-doo-bee-doo-bah)
Anh có một ý chí sắt bén, dây thần kinh thép, và nhiều thuộc tính kim loại khác nhau như đồng, chì, kẽm và sắt.
Lông của anh không thấm nước.
Và anh luôn chuẩn bị cho trận đấu.
Và khi cái xấu nghe âm thanh này nó rung trong ống giày.
(Perry tạo tiếng kêu)

Anh ta là Perry, Perry Thú mỏ vịt
Perry, Perry Thú mỏ vịt

Anh có nhiều hơn là kĩ năng siêu đẳng,
Anh có cái đuôi hải ly và một cái mỏ vịt.
Và đàn bà ngất đi mỗi khi nghe anh nói...
(Perry tạo tiếng kêu và những người phụ nữ ngất xỉu)

Anh ta là Perry (Perry), Perry Thú mỏ vịt
Yeah, Perry (Perry), Perry Thú mỏ vịt
Đang nói về Perry
Đặc vụ P.

Bản hát lại của Doof

Tiến sĩ Doofenshmirtz: Thú đẻ trứng, nhân vật của hành động... Doo doo doo doo...

Thông tin cơ sở

 • Gitchee Gitchee Goo, ca khúc chủ đềThú mỏ vịt Perry là những bài hát đầu tiên được viết cho chương trình.[1]
 • Bài hát có lẽ được truyền cảm hứng hoặc một sự bắt chước từ "Secret Agent Man", một ca khúc được thể hiện bởi Johnny Rivers cũng là ca khúc chủ đề của loạt phim truyền hình Anh quốc 1960 "Danger Man". Phong cách hát tương tự như ca khúc chủ đề của Tom Jones cho bộ phim của James Bond, Thunderball.
 • Một vài phần của phiên bản mở rộng nghe mơ hồ giống như quá trình chuyển đổi trong loạt phim "Austin Powers".
 • Dòng "Anh có bàn chân bẹt" (He's a furry little flatfoot) mang một nghĩa kép. Thứ nhất là tiếng lóng để chỉ một nhân viên cảnh sát. Thứ hai là trở lại với tên gọi chung cho thú mỏ vịt "platypus": một sự kết hợp giữa Latin và các chữ Hy Lạp πλατύς ("platys", dẹt, rộng) và πους ("pous", chân), nghĩa là "chân dẹt".[2]
 • Thú mỏ vịt Perry được hát bởi Laura DickinsonRandy Crenshaw[3].
 • Perry the Teenage Girl (Perry cô gái thiếu niên) được hát bởi Sheena Easton trong phong cách của Shirley Bassey (người thể hiện các ca khúc chủ đề cho cả 3 bộ phim của James Bond). Easton (người cũng hát một ca khúc chủ đề cho một bộ phim của James Bond, 'For Your Eyes Only') cũng vào vai người bạn hẹn hò của Heinz Doofenshmirtz và thể hiện Happy Evil Love Song trong tập phim "Chez Platypus"[4].
 • Trong khi ca khúc chủ đề gốc được viết trên cung Son trưởng, thì phiên bản của Candace lại chuyển thành cung Si trưởng.
 • Một phiên bản không lời của bài hát này ("Doo-bee-doo-bee-doo-ba"), được thể hiện trong rất nhiều tập phim.
 • Đây là một bài hát nằm trong danh sách để bình chọn trong "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown".
 • Cô gái ngất xỉu với bộ váy màu xanh đã xuất hiện trong "Chez Platypus" ngồi ở một bàn cạnh một phụ nữ, nói về dòng nhà hàng con lửng.
 • Cô gái ngất xỉu giống người châu Á với quần màu tím và có dây vòng cổ cũng xuất hiện trong tập phim "Chez Platypus" khi ngồi với anh chàng nói "tôi yêu con lửng". Cô cũng xuất hiện trong You Snuck Your Way Right Into My Heart, khi mà Lawrence Fletcher vịn tay mình lên vai cô khi ông gọi Linda. Cô cũng được nhìn thấy trong cảnh nhảy múa với đám đông ở buổi hòa nhạc và phần hậu kết truyện. Cô cũng là một trong những người dân Danville hát chung trong Mix and Mingle Machine.
 • Cảnh Perry chạy qua một bàn chân robot đã nhìn thấy trong "Flop Starz" nhưng hình ảnh đã bị đảo lộn.
 • Chiếc máy bay mà Perry đang bay ở khúc cuối của bài hát có thể là chiếc C-17 Globemaster III, được Không quân Hoa Kì sử dụng làm phương tiện vận chuyển sơ cấp.
 • Đây là bài hát đầu tiên nói về một nhân vật trừ ca khúc chủ đề xuất hiện ở đầu tập phim.
 • Bài hát này do Danny Jacob làm phần nền điệp khúc [5].
 • Vegas và Wayne Newton đã từng hát bài này trong buổi diễn của họ [6].


Lỗi

 • Khi Perry đánh Doofenshmirtz bằng robot của chính ông, lần thứ 2 cậu không ấn vào cái nút nhưng Doofenshmirtz vẫn bị đánh.

Biến thể

Sáng tác

(Mã BMI)

Cước chú

Xem thêm

Kế trước:
"Our Song"
Bài hát Tiếp theo:
"Audition Medley"
Kế trước:
"Flying Fishmonger"
Bài hát ("One Good Scare") Tiếp theo:
"It's Candace"
Kế trước:
"Meatloaf"
Bài hát ("Phineas and Ferb Interrupted") Tiếp theo:
"Blueprints"
Kế trước:
"Busted" (#4)
Phineas and Ferb (đĩa đơn) Tiếp theo:
"S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)" (#6)
Kế trước:
"Summer (Where Do We Begin?)" (#7)
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions Tiếp theo:
"Takin' Care of Things" (#9)
Kế trước:
"Busted" (#8)
Phineas and Ferb-ulous: The Ultimate Album Tiếp theo:
"S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)" (#10)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.