Paul Bunyan
Paul Bunyan's Pancake Haus.jpg
Tiệm bánh Paul Bunyan
Bài hát bởi Danny Jacob
Thể loại:
Jingle
Độ dài:
0:04
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"My Nemesis"
Hiện tại:
Paul Bunyan
Tiếp theo:
"Gotta Make Summer Last"
Đoạn nhạc
Phineas_and_Ferb_-_Paul_Bunyan's_Pancake_Haus_(Jingle)

"Paul Bunyan" là một đoạn nhạc được chơi hai lần trong tập phim "Greece Lightning", lần đầu tiên là khi bọn trẻ đang diễn tả lộ trình cuộc đua xe ngựa của họ, và tiệm bánh được nhắc đến, và một lần nữa trong lúc đi ngang qua nó ở cuộc đua.

Lời bài hát

Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaul Bunyan's!
(Hát nhanh hơn) Where food is good! (But not too good, eh?)

Bản dịch

Tiệm bánh Paul Bunyan!
(Hát nhanh hơn) Nơi có đồ ăn ngon! (Nhưng không quá ngon)

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #10020425

Kế trước:
"My Chariot"
Bài hát Tiếp theo:
"Leave the Busting to Us!"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.