FANDOM


On the Trail
Magnificent Few On The Trail
Chàng cao bồi hát trong phim cùng với những con bò
Bài hát bởi Chàng cao bồi trong phim
Thể loại:
Đồng quê
Độ dài:
0:33
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Forever Summer"
Hiện tại:
On the Trail
Tiếp theo:
"My Undead Mummy"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb On the trail HD

Phineas and Ferb On the trail HD

"On the Trail" là Bbài hát này được thể hiện tại lúc đầu của tập phim "The Magnificent Few". Bài hát "In the Mall" cũng sử dụng giai điệu từ bài hát này, và được hát vào một lúc sau trong cùng tập phim

Lời bài hát

On the trail
Always riding and a roping
On the trail
Where them doggies are a-loping
On the trail
(On the trail)

Nothing worse than bees a-stinging
'Cept this cowboy song we're singing
On the trail
(On the trail)

Sunset's looking awful groovy
On the trail
(On the trail)
'Cause they colorized this movie
On the trail
(On the trail)
On the trail
(On the trail)
On the trail
(On the trail)

Yah!

Bản dịch

Trên đường mòn
Luôn phi ngựa và cầm dây cương
Trên đường mòn
Nơi những chú chó được thả rong
Trên đường mòn
(Trên đường mòn)

Không có gì tệ bằng vết ong đốt
Để ngăn ta hát bài hát về những chàng cao bồi
Trên đường mòn
(Trên đường mòn)

Mặt trời lặn trong thật ảm đạm
Trên đường mòn
(Trên đường mòn)
Vì nó đã tô điểm cho bộ phim
Trên đường mòn
(Trên đường mòn)
Trên đường mòn
(Trên đường mòn)
Trên đường mòn
(Trên đường mòn)

Yah!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Xem thêm

Kế trước:
"Forever Summer"
Bài hát Tiếp theo:
"In the Mall"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.