FANDOM


Nosey
Nosey destroys camera
Nosey cố gắng phá hủy những máy quay chứng minh cậu có thật.
Giới tính: Đực
Tuổi: Không rõ (trên 40)
Chiều cao: 35 feet (10,668 m)
Nơi sống: Hồ Nose
Gia đình và bè bạn
Bố mẹ:
Không rõ
Bạn bè:
Phineas
Ferb
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"The Lake Nose Monster"
Lồng tiếng bởi:
Dee Bradley Baker

Nosey là quái vật biển sống tại Hồ Nose.

Thông tin tiểu sử

Tính cách

Ngoại hình, dáng vẻ

Các mối quan hệ

Phineas Flynn

Ferb Fletcher

Candace Flynn

Tài năng

Thông tin cơ sở

Nguồn thông tin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.