FANDOM


Phineas và Ferb mùa 4
Season 4
Hình ảnh từ mùa 3 xuất hiện trong nền phim.
Thông tin trình chiếu
Mạng lưới:
Disney XD
Disney Channel
Số tập phim:
37
Thống kê:
• 23 tập nửa tiếng
• 7 tập đặc biệt
Phát sóng tập đầu:
"For Your Ice Only"
7 tháng 12, 2012
(Disney Channel US)
31 tháng 12, 2012
(Disney XD US)
Phát sóng tập cuối:
"O.W.C.A. Files"
15 tháng 1, 2016
(Disney Channel US)
9 tháng 11, 2015
(Disney XD US)
Vị trí mùa phim
Kế trước
Mùa 3
Tiếp theo
Không.

Mùa 4 và cũng là Mùa cuối cùng của chương trình Phineas and Ferb được chính thức công bố vào ngày 25 tháng 8 năm 2011. Được sự đổi mới do đây là một phần của một chương trình lâu năm, hợp đồng trị giá hàng triệu đô-la giữa hai tác giả Dan Povenmire và Jeff "Swampy" Marsh với Disney [1] Vào ngày 9 tháng 11, 2011, mùa 4 được công bố rằng mùa 4 sẽ bắt đầu hành trình với những tập phim mới cho đến hết năm 2014. Tập đầu tiên đã được giới thiệu trên Disney Channel tại Mỹ. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2014, tập phim sẽ được phát sóng trên kênh Disney XD, tương tự như những điều đã xảy ra vào Mùa 2.

Tuy nhiên, bắt đầu từ thứ Sáu ngày 20 tháng 6 năm 2014, những tập phim sẽ phát sóng trên Disney Channel vào các ngày thứ 6,cũng như một phần của kênh "Disney XD on Disney Channel".

Mùa phim bắt đầu với tập phim "For Your Ice Only", một tập phim về môn thể thao trên băng và tập "Happy New Year!", một lời chào đón ngày năm mới vào 7 tháng 12, 2012 trên Disney Channel và 31 tháng 12, 2012 trên Disney XD.

Những vị khách tham gia bao gồm Luc Robitaille, Samantha Bee, Jaime Pressly, Parry Gripp, Wayne Brady, Kelly Osbourne, Maia Mitchell, Goldie Hawn[2], Elizabeth Banks, Leah Remini[3], Simon Pegg và, đồng nghiệp của ông, Nick Frost, Billy Gardell[4], Đầu bếp Gordon Ramsay[5][6] Jay Leno[7] and Gravity Falls nhà sáng lập/nhà sản xuất chính Alex Hirsch.

Những tập phim khác như "Sidetracked" và "Primal Perry" (cả hai điều ra mắt nhằm kỉ niệm ngày Thú mỏ vịt), một tập phim làm thành công mĩ mãn bộ phim đặc biệt Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension, cùng với những tập phim Crossover bao gồm với hãng siêu anh hùng Marvel và với hãng phim Star Wars, một tập phim đặc biệt cho ngày lễ tình nhân với bối cảnh 10 năm sau, và cuối cùng là tập phim kết thúc cả mùa hè của Phineas và Ferb.

Một tập phim nhạc kịch xung quanh nhóm nhạc Phineas and the Ferb-Tones được dự tính đến, nhưng không bao giờ ra mắt.

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2015, nó được chính thức công bố rằng tập phim cuối cùng sẽ lên sóng vào ngày 12 tháng 6 năm 2015 trên cả Disney Channel và Disney XD, theo đó là một tập phim đặc biệt lên sóng vào ngày 9 tháng 11, 2015 trên kênh Disney XD và 15 tháng 1, 2016 trên kênh Disney Channel.

Những thay đổi được lấy từ mùa 3

Trình tự tiêu đề vẫn giữ nguyên, nhưng hình ảnh được lấy từ Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension, "Doof Dynasty", "Moon Farm", "The Remains of the Platypus", "Escape from Phineas Tower", "Tri-Stone Area", "Excaliferb", và "Bully Bromance Breakup" thay thế những hình ảnh từ mùa 2.

Diễn viên

Nhân vật       Nam diễn viên/Nữ diên viên
Phineas Flynn Vincent Martella
Ferb Fletcher Thomas Sangster
Candace Flynn Ashley Tisdale
Linda Flynn-Fletcher Caroline Rhea
Heinz Doofenshmirtz Dan Povenmire
Perry the Platypus Dee Bradley Baker
Isabella Garcia-Shapiro Alyson Stoner
Baljeet Tjinder Maulik Pancholy
Major Monogram Jeff "Swampy" Marsh
Jeremy Johnson Mitchel Musso
Stacy Hirano Kelly Hu


Nhân vật       Nam diễn viên/Nữ diên viên
Lawrence Fletcher Richard O'Brien
Carl Karl Tyler Alexander Mann
Vanessa Doofenshmirtz Olivia Olson
Buford Van Stomm Bobby Gaylor
Charlene Doofenshmirtz Allison Janney
Reginald Fletcher Malcolm McDowell
Danny Jaret Reddick

Các tập phim

Tổng quan

Mùa Tập # Ngày đầu lên sóng Ngày cuối lên sóng
Mùa thứ 4 23 tập nửa tiếng
7 tập đặc biệt
7 tháng 12, 2012 (Disney Channel US)
31 tháng 12, 2012 (Disney XD)
15 tháng 1, 2016 (Disney Channel US)
9 tháng 11, 2015 (Disney XD)

Danh sách cụ thể

Trong bảng dưới đây, các chữ viết tắt sau đây được sử dụng: DxD = Disney XD; DC Mỹ = Disney Channel Hoa Kỳ; Ep. # = Số tập; Vol. # = Số lượng (thể hiện trong iTunes Store là một "mùa").

Tên tiêu đề

Trên Disney XD

Trên Disney Channel US

Mã sản xuất DXD
Ep. #
DC US
Ep. #
iTunes
Vol. #
"For Your Ice Only" 31-12-2012 31 tháng 12, 2012 7-12-2012 7 tháng 12, 2012 402a 176 176 9
"Happy New Year!" 31-12-2012 31 tháng 12, 2012 7-12-2012 7 tháng 12, 2012 402b 177 177 9
"Fly On the Wall" 6-4-2013 6 tháng 4, 2013 11-1-2013 11 tháng 1, 2013 401a 179 178 9
"Bully Bust" 27-04-2013 27 tháng 4, 2013 18-1-2013 18 tháng 1, 2013 403a 183 179 9
"My Sweet Ride" 6-4-2013 6 tháng 4, 2013 1-2-2013 1 tháng 2, 2013 401b 180 180 9
"Der Kinderlumper" 13-4-2013 13 tháng 4, 2013 15-2-2013 15 tháng 2, 2013 404a 181 181 9
"Sidetracked" 20-4-2013 20 tháng 4, 2013 1-3-2013 1 tháng 3, 2013 406 182 182 9
"Primal Perry" 2-3-2013 2 tháng 3, 2013 17-5-2013 17 tháng 5, 2013 408 178 187 9
"Mind Share" 12-4-2014 12 tháng 4, 2014 5-4-2013 5 tháng 4, 2013 407b 206 183 9
"Backyard Hodge Podge" 27-04-2013 27 tháng 4, 2013 19-04-2013 19 tháng 4, 2013 403b 184 184 9
"Bee Day" 6-7-2013 6 tháng 7, 2013 26-4-2013 26 tháng 4, 2013 405a 185 185 9
"Bee Story" 6-7-2013 6 tháng 7, 2013 26-4-2013 26 tháng 4, 2013 405b 186 186 9
"Great Balls Of Water" 20-7-2013 20 tháng 7, 2013 7-6-2013 7 tháng 6, 2013 410a 188 188 9
"Where's Pinky?" 20-7-2013 20 tháng 7, 2013 7-6-2013 7 tháng 6, 2013 410b 189 189 9
"Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown Hosted by Kelly Osbourne" 13-7-2013 13 tháng 7, 2013 28-6-2013 28 tháng 6, 2013 440 187 190 9
"Knot My Problem" 27-7-2013 27 tháng 7, 2013 5-7-2013 5 tháng 7, 2013 407a 190 191 9
"Just Desserts" 27-7-2013 27 tháng 7, 2013 5-7-2013 5 tháng 7, 2013 404b 191 192 9
"La Candace-Cabra" 3-8-2013 3 tháng 8, 2013 12-7-2013 12 tháng 7, 2013 409a 192 193 9
"Happy Birthday, Isabella" 3-8-2013 3 tháng 8, 2013 12-7-2013 12 tháng 7, 2013 409b 193 194 9
"Love at First Byte" 5-10-2013 5 tháng 10, 2013 2-8-2013 2 tháng 8, 2013 414a 195 195 9
"One Good Turn" 5-10-2013 5 tháng 10, 2013 9-8-2013 9 tháng 8, 2013 414b 196 196 9
"Phineas and Ferb: Mission Marvel" 25-8-2013 25 tháng 8, 2013 16-8-2013 16 tháng 8, 2013 411/412 194 197 9
"Thanks But No Thanks" 19-10-2013 19 tháng 10, 2013 13-9-2013 13 tháng 9, 2013 413a 198 198 9
"Troy Story" 19-10-2013 19 tháng 10, 2013 20-9-2013 20 tháng 9, 2013 413b 199 199 9
"Druselsteinoween" 26-10-2013 26 tháng 10, 2013 4-10-2013 4 tháng 10, 2013 419a 200 200 10
"Terrifying Tri-State Trilogy of Terror" 12-10-2013 12 tháng 10, 2013 5-10-2013 5 tháng 10, 2013 418 197 201 9
"Face Your Fear" 26-10-2013 26 tháng 10, 2013 11-10-2013 11 tháng 10, 2013 419b 201 202 10
"Cheers for Fears" 29-03-2014 29 tháng 3, 2014 1-11-2013 1 tháng 11, 2013 415a 204 203 10
"Steampunx" 23-11-2013 23 tháng 11, 2013 15-11-2013 15 tháng 11, 2013 417a 202 204 10
"Just Our Luck" 05-04-2014 5 tháng 4, 2014 10-01-2014 10 tháng 1, 2014 415b 205 205 10
"Return Policy" 11-06-2014 11 tháng 6, 2014 24-01-2014 24 tháng 1, 2014 416a 209 206 10
"Live and Let Drive" 01-03-2014 1 tháng 3, 2014 11-07-2014 11 tháng 7, 2014 424b 203 209 10
"Phineas and Ferb Save Summer" 09-06-2014 9 tháng 6, 2014 20-06-2014 20 tháng 6, 2014 427/428 207 207 10
"Father's Day" 10-06-2014 10 tháng 6, 2014 22-08-2014 22 tháng 8, 2014 421b 208 214 10
"Imperfect Storm" 11-06-2014 11 tháng 6, 2014 01-08-2014 1 tháng 8, 2014[8] 416b 210 212 10
"The Return of the Rogue Rabbit" 16-06-2014 16 tháng 6, 2014 11-07-2014 11 tháng 7, 2014 424a 211 208 10
"It's No Picnic" 23-06-2014 23 tháng 6, 2014 08-08-2014 8 tháng 8, 2014 417b 212 213 10
"The Klimpaloon Ultimatum" 07-7-2014 7 tháng 7, 2014 18-7-2014 18 tháng 7, 2014 420 213 210 10
"Operation Crumb Cake" 14-07-2014 14 tháng 7, 2014 27-02-2015 27 tháng 2, 2015 422a 214 221 10
"Mandace" 14-07-2014 14 tháng 7, 2014 27-02-2015 27 tháng 2, 2015 422b 215 222 10
"Phineas and Ferb: Star Wars" 04-08-2014 4 tháng 8, 2014 26-07-2014 26 tháng 7, 2014 433/434[9] 216 211 10
"Lost in Danville" 29-09-2014 29 tháng 9, 2014 23-01-2015 23 tháng 1, 2015 425a 217 217 10
"The Inator Method" 29-09-2014 29 tháng 9, 2014 23-01-2015 23 tháng 1, 2015 425b 218 218 10
"Night of the Living Pharmacists" 10-10-2014 10 tháng 10, 2014 4-10-2014 4 tháng 10, 2014 430/431[10] 219 215 10
"Tales from the Resistance: Back to the 2nd Dimension" 25-11-2014 25 tháng 11, 2014 9-1-2015 9 tháng 1, 2015 423 220 216 10
"Doof 101" 27-11-2014 27 tháng 11, 2014 05-02-2015 5 tháng 2, 2015 421a 221 219 10
"Act Your Age" 09-02-2015 9 tháng 2, 2015 20-02-2015 20 tháng 2, 2015 426 222 220 10
"Last Day of Summer" 12-6-2015 12 tháng 6, 2015 12-6-2015 12 tháng 6, 2015 436/437 223 223 10
"O.W.C.A. Files" 9-11-2015 9 tháng 11, 2015 15-1-2016 15 tháng 1, 2016 441/442 224 224 10

Thông tin cơ sở

  • Đây là mùa phim thứ hai sau Mùa 2 có một số tập chiếu trên Disney XD trước. Tập phim đầu tiên trong mùa này xảy ra điều như trên: "Primal Perry".
  • Mùa phim này có thời gian công chiếu lâu nhất.

Cước chú

Kế trước:
Mùa 3
Mùa phim Tiếp theo:
Không.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.