FANDOM


Tập tin:RollerbladingGirls.pngTập tin:Rollercoaster Cast Photo.jpgTập tin:Rollercoaster The Musical! title card.jpg
Tập tin:Rollercoaster construction discussion.jpgTập tin:Rollercoaster corkscrews slider.jpgTập tin:Rollercoaster promotional image.png
Tập tin:Rollercoaster psychadelia.jpgTập tin:Rollercoaster the Musical.jpgTập tin:Rollercoaster title card.jpg
Tập tin:Romance at last - cropped.pngTập tin:Ronaldo.jpgTập tin:Rooftop concert for Perry.png
Tập tin:Rotten-inator.jpgTập tin:Rubber Bands.jpgTập tin:Run, Candace, Run title card.jpg
Tập tin:Run Away Forever Summer.jpgTập tin:Run Away Runway title card.jpgTập tin:Run Candace - slider.jpg
Tập tin:Runaway Hit front cover.jpgTập tin:Rusty1.jpgTập tin:Rusty Britches Song 1
Tập tin:Rusty singing.jpgTập tin:S'Winter title card.jpgTập tin:S.I.M.P.jpg
Tập tin:S04E17 Przyłapanka.pngTập tin:S4E23 Meeting at the Resistance.jpgTập tin:SBTY.JPG
Tập tin:SBTY.pngTập tin:SBTY1.jpgTập tin:SBTY11.jpg
Tập tin:SBTY12.jpgTập tin:SBTY13.jpgTập tin:SBTY14.jpg
Tập tin:SBTY15.jpgTập tin:SBTY16.jpgTập tin:SBTY17.jpg
Tập tin:SBTY18.jpgTập tin:SBTY19.jpgTập tin:SBTY2.jpg
Tập tin:SBTY20.jpgTập tin:SBTY21.jpgTập tin:SBTY22.jpg
Tập tin:SBTY23.jpgTập tin:SBTY3.jpgTập tin:SBTY3.png
Tập tin:SBTY4.jpgTập tin:SBTY5.jpgTập tin:SBTY7.jpg
Tập tin:SBTY8.jpgTập tin:SBTY9.jpgTập tin:SBTY Baljeet's bad hair.jpg
Tập tin:SBTY Buford's France style.jpgTập tin:SBTY CD.pngTập tin:SBTY CPF home.png
Tập tin:SBTY Candace's deep kiss.jpgTập tin:SBTY Candace and Jeremy on the bridge.jpgTập tin:SBTY Candace and Stacy's discussion.jpg
Tập tin:SBTY Candace rides a bicycle.jpgTập tin:SBTY Closing Cast Shot.jpgTập tin:SBTY Ferb alone.jpg
Tập tin:SBTY Giant map.jpgTập tin:SBTY I bet you can't do it!.jpgTập tin:SBTY Isabella's angry.jpg
Tập tin:SBTY Isabella's point.jpgTập tin:SBTY Jumping the Ditch.jpgTập tin:SBTY Jumping the Ditch - slider.jpg
Tập tin:SBTY Phineas's attempt.jpgTập tin:SBTY Phineas and Ferb after Caramelldansen.jpgTập tin:SBTY Phineas and Isabella in Paris.jpg
Tập tin:SBTY Team Doofenshmirtz.jpgTập tin:SBTY They're gone.jpgTập tin:SBTY Vanessa's fall.jpg
Tập tin:SBTY Vanessa Joins the Ride.jpgTập tin:SBTY Vanessa saves her dad.jpgTập tin:SBTY empty backyard 1.jpg
Tập tin:SBTY empty backyard 2.jpgTập tin:SBTY plane and the Klimpaloon.jpgTập tin:SBTY plane falls in Tokyo.jpg
Tập tin:SBTY unicorn.jpgTập tin:Sabu introduces factory.jpgTập tin:Sabu shows kids the factory.jpg
Tập tin:SackRaceWinners.pngTập tin:Sack Race.jpgTập tin:Sad Phineas and Isabella.jpg
Tập tin:Safety briefing in RTM.jpgTập tin:Sal Tuscany is Santa Claus.jpgTập tin:Sally McGuff.jpg
Tập tin:Salt Water Taffy-inator.jpgTập tin:Sand-kicking machine.jpgTập tin:Sandwich Suit Remove-inator.jpg
Tập tin:Sandwich Town Jingle- Phineas and FerbTập tin:SantaClaus.pngTập tin:Sao cậu được cấp phép để xây nó vậy.jpg
Tập tin:Saving the World - Agent P boys pajamas set.jpgTập tin:ScaryTeenageMonster.pngTập tin:Scrapbook-aganza page 1.jpg
Tập tin:Scream if you want more.jpgTập tin:Screen Shot 2013-03-26 at 14.26.18.pngTập tin:Screen Shot 2014-09-12 at 7.53.14 AM.png
Tập tin:Screenshot - KickItUpANotch20.jpgTập tin:Screenshot - KickItUpANotch5.jpgTập tin:Screenshot - KickItUpANotch6.jpg
Tập tin:Season 1 neutral expression.jpgTập tin:Season 1 pic.pngTập tin:Season 1 soundtrack.PNG
Tập tin:Season 2 Phineas smiling.jpgTập tin:Season 3.jpgTập tin:Season 4.jpg
Tập tin:Secret Catapult Pen.jpgTập tin:Secret Journal and UV Pen Set.jpgTập tin:Secret of Success Give me your money today.jpg
Tập tin:See, the waggle explains the angle.jpgTập tin:Seeds, Weeds and Wackers.pngTập tin:Semi-Protection.png
Tập tin:Set the Record Straight.jpgTập tin:Shark.jpgTập tin:She'll say I told you so.jpg
Tập tin:She's the Mayor title card.jpgTập tin:She's the Queen of Mars.jpgTập tin:Sherman stamping books avatar.jpg
Tập tin:Shooting Star Milkshake Bar.pngTập tin:Shopping for a suitcase.jpgTập tin:Show logo from Title Sequence.jpg
Tập tin:Showdown at the Slushy Dawg.jpgTập tin:Shrinkspheria.jpgTập tin:Shrunken watermelon.jpg
Tập tin:Sidetracked title card.jpgTập tin:Singing Impress My Professor.jpgTập tin:Singing for Perry.jpg
Tập tin:Site banner - characters.jpgTập tin:SithRoast.jpgTập tin:Skatboard Launcher Figures.gif
Tập tin:Skiddley Whiffers - Whatcha Doin'.jpgTập tin:Skiddley Whiffers Box.jpgTập tin:Slave-inator.png
Tập tin:Slow-motion-inator.jpgTập tin:SlowAndSteady.jpgTập tin:Slushy the Clown.jpg
Tập tin:Smell-inator.jpgTập tin:Snapshot 51 (5-9-2012 3-47 PM).pngTập tin:Snow globe.png
Tập tin:Snowboard Champions.jpgTập tin:So, Ferb, what should we do tommorow.jpgTập tin:So, it's my duty to teach you all my secrets of self defense.jpg
Tập tin:So, what do you want to do today - baseball cap.jpgTập tin:So peanuty you will not even taste the chickenTập tin:So what do you wanna do poster.jpg
Tập tin:Soda Fountain Restaurant.jpgTập tin:Solar System Model - SBTY.PNGTập tin:Some minor detail.jpg
Tập tin:Some mysterious force.jpgTập tin:Song Aaron Daniel Jacob - Drusselstein Driving Test WaltzTập tin:Song Aaron Daniel Jacob - Drusselstein Driving Test Waltz-0
Tập tin:Song Carmen Carter - Izzy's Got the FrizziesTập tin:Song Danny Jacob - My Evil Buddies and MeTập tin:Song Danny Jacob - Quirky Worky Song
Tập tin:Song Phineas and Ferb Mission Marvel - My Evil Buddies and MeTập tin:Song icon.pngTập tin:Song icon 2.png
Tập tin:Song star.pngTập tin:Sorry about that Agent P.jpgTập tin:Source mode.jpg
Tập tin:SpaPrepare2.pngTập tin:SpaRap.pngTập tin:Spa Day title card.jpg
Tập tin:Spa day Dr Coconut.jpgTập tin:Space Laser-inator - cropped.jpgTập tin:Space Suit Figures.gif
Tập tin:Speed Demons front cover.jpgTập tin:Spider.jpgTập tin:SpinningWheel.jpg
Tập tin:Spinning tops board game - cropped.pngTập tin:Spinningtops.pngTập tin:Split Personality title card.jpg
Tập tin:Splitmachine.pngTập tin:Spray2.jpgTập tin:Spying Dennis through the window.jpg
Tập tin:Spying on Dennis and Candace.jpgTập tin:Squirrels In My Pants (FSMU).jpgTập tin:Stacy&Sales.jpg
Tập tin:Stacy's mom.jpgTập tin:Stacy's toys.pngTập tin:Stacy.png
Tập tin:StacyGivesAdvice.pngTập tin:Stacy AgletRibbon Avatar.pngTập tin:Stacy Hirano 2.png
Tập tin:Stacy Reads Panphlet.pngTập tin:Stacy and Coltrane dancing.jpgTập tin:Stacy and Dr. Hirano.png
Tập tin:Stacy and Phineas dancing.jpgTập tin:Stacy and Vanessa in Halloween costumes.pngTập tin:Stacy phone avatar.png
Tập tin:Stacy reading Teen Preen - cropped.pngTập tin:Stacy steps on Bugs-Me Inator's remote.jpgTập tin:Stacy the Grievance.jpg
Tập tin:Stacy watches 'The Grievance'.jpgTập tin:Stain-inator.jpgTập tin:Staininator.jpg
Tập tin:Standing in a wheat field.jpgTập tin:Star full.pngTập tin:Star wars ferb.jpg
Tập tin:Star wars phineas.jpgTập tin:State Fair coaster.jpgTập tin:Static Electro Amplifinator.jpg
Tập tin:Steak Containment Unit.jpgTập tin:Steak Specs.jpgTập tin:Steampunx title card.jpg
Tập tin:Steve.jpgTập tin:Sticker Scene Activity Book front cover.jpgTập tin:Sticky Handinator.jpg
Tập tin:Stormtrooper Candace's song.jpgTập tin:Stormtroopers Candace, Buford and Baljeet singing.jpgTập tin:Straight jacket.jpg
Tập tin:Stuck in a Tarmat.jpgTập tin:Stuck on a tarmac.jpgTập tin:Sub.jpg
Tập tin:Submarine.jpgTập tin:Submarine1.jpgTập tin:Suddenly Suzy Tuff Gum.jpg
Tập tin:Suddenly Suzy title card.jpgTập tin:SummerFlyOnTheWall.jpgTập tin:SummerWhereDoWeBegin.jpg
Tập tin:Summer (Where Do We Begin?) Sneak PeekTập tin:Summer BElongs to You! inside cover.jpgTập tin:Summer Belongs to You! soundtrack cover artwork.png
Tập tin:Summer Belongs to You! title card.jpgTập tin:Summer Belongs to You ad.jpgTập tin:Summer Belongs to You back.jpg
Tập tin:Summer Belongs to You back cover.jpgTập tin:Summer Where Do We Begin - Phin & Ferb with Yellow Background.jpgTập tin:Sunstroke versus heatstroke - slider.jpg
Tập tin:SuperComputer.jpgTập tin:Superette (2).jpgTập tin:Superette (27).jpg
Tập tin:Superette (39).jpgTập tin:Superette (47).jpgTập tin:Superette (5).jpg
Tập tin:Superstar model.jpgTập tin:Sure thing, Buford.jpgTập tin:SurfingTheHandcar.jpg
Tập tin:Surprise kiss.jpgTập tin:Surprize Ink! Game Book.jpgTập tin:Suzy CometKermilian Avatar.png
Tập tin:Suzy evil.jpgTập tin:Suzy page.jpgTập tin:SuzysPoodle.jpg
Tập tin:Sw100.pngTập tin:Sw11.pngTập tin:Sw30.png
Tập tin:SwampOil500.jpgTập tin:Swamp Oil 500.jpgTập tin:Swampy.jpg
Tập tin:Swampy crying.jpgTập tin:Swampy drummer.jpgTập tin:Sweatshirt and pants - cropped.png
Tập tin:Swiss Family Phineas title card.jpgTập tin:Sự hỗn loạn, ngược gió, robot nhảy dây khổng lồ.jpgTập tin:TDSOTM 1.jpg
Tập tin:TDSOTM 2.jpgTập tin:TDSOTM 3.jpgTập tin:TDSOTM 4.jpg
Tập tin:TDSOTM What'cha doin'.jpgTập tin:TV set - cropped.jpgTập tin:TakeTwoWithPhineasAndFerbLogo.png
Tập tin:Take a correspondence course.jpgTập tin:Take a little time to really decorate my door.jpgTập tin:Tales from the Resistance title card.png
Tập tin:Talk to Him.pngTập tin:Talking Zebra.jpgTập tin:Talking simultaneously.jpg
Tập tin:Tambourine.jpgTập tin:TareasHoy.pngTập tin:Target button.png
Tập tin:Tattoine.jpgTập tin:Tdf64.pngTập tin:Team Improbable.jpg
Tập tin:Team Phineas Show Off Their Plane.pngTập tin:Teddybear.pngTập tin:TeenPF.jpg
Tập tin:Teen Isabella and teen Phineas.jpgTập tin:Teen Isabella entering backyard.jpgTập tin:Teen Linda.jpg
Tập tin:Teen Phineas and Ferb.jpgTập tin:Teen Phineas sad.jpgTập tin:Termite Controlling Helmet.png
Tập tin:Terrifying Tri-State Trilogy of Terror title card.jpgTập tin:Tgc666test.pngTập tin:Thaddeus2.jpg
Tập tin:Thaddeus and Thor title card.jpgTập tin:Thanh tra Initials.jpgTập tin:Thanks But No Thanks Image 1.jpg
Tập tin:Thanks But No Thanks Image 2.jpgTập tin:Thanks But No Thanks title card.jpgTập tin:Thanks for inviting me.png
Tập tin:That's all I really want.JPGTập tin:That's doesn't make any senses.jpgTập tin:That's just weird organic t-shirt.jpg
Tập tin:That's why I created the Bugs me Inator.jpgTập tin:That Sinking Feeling title card.jpgTập tin:That key, that key.jpg
Tập tin:That we seem to know at birth.jpgTập tin:The-jukebox.pngTập tin:TheInatorMethod.jpg
Tập tin:TheInatormethod1.jpgTập tin:TheInspirationStruck (cropped).jpgTập tin:TheLizardWhisperer - VanessaXJeremy.png
Tập tin:TheMuffinMan.pngTập tin:TheNaughty-inator.pngTập tin:TheOnlyConclusion.jpg
Tập tin:TheWayofthePlatypus.jpgTập tin:The Baljeatles.jpgTập tin:The Baljeatles title card.jpg
Tập tin:The Ballad of Badbeard title card.jpgTập tin:The Ballad of Klimpaloon.jpgTập tin:The Beak.jpg
Tập tin:The Beak Hatching From Egg.jpgTập tin:The Beak at the bottom of the skate ramp - cropped.pngTập tin:The Beak title card.jpg
Tập tin:The Best Lazy Day Ever title card.jpgTập tin:The Best School Day Ever.jpgTập tin:The Buford van Stomm Time Catapult.png
Tập tin:The Bully Code title card.jpgTập tin:The Calendar.jpgTập tin:The Christmas Feeling slider.jpg
Tập tin:The Chronicles of Meap title card.jpgTập tin:The Coloseum.jpgTập tin:The Combine-inator.jpg
Tập tin:The Combine-inator (notification).jpgTập tin:The Curse of the Princess Monster audience.jpgTập tin:The Dance of Contrition.jpg
Tập tin:The Daze of Summer cover.jpgTập tin:The Doof Side of the Moon title card.jpgTập tin:The Fast and the Phineas title card.jpg
Tập tin:The Firestar Girls.jpgTập tin:The Flying Fishmonger title card.jpgTập tin:The History of the Tri-State Area.jpg
Tập tin:The Inator Method.jpgTập tin:The Inator Method title card.jpgTập tin:The Kinderlumper gonna get ya.jpg
Tập tin:The Klimpaloon Ultimatum title card.jpgTập tin:The Labyrinth.jpgTập tin:The Lake Nose Monster title card.jpg
Tập tin:The Lemonade Stand title card.jpgTập tin:The Lizard Whisperer title card.jpgTập tin:The Magnificent Few title card.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.