FANDOM


"Little Brothers"
Little brothers
Stacy đánh đàn guitar để chơi bài hát trong khi Candace đang suy ngẫm trong buồn bã.
Bài hát bởi Stacy
Tuyển tập:
Phineas và Ferb
Thể loại:
Nhạc acoustic, nhạc đương đại, pop
Độ dài:
1:05
Stacy niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
Little Brothers
Tiếp theo:
What Does He Want?
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb Music Video - Little Brothers

Phineas and Ferb Music Video - Little Brothers


Phiên bản tập phim
Phineas and Ferb - Little Brothers-0

Phineas and Ferb - Little Brothers-0


Phiên bản đĩa đơn

Liitle Brothers (Những đứa em bé bỏng) là bài hát do Stacy Hirano hát trong tập phim "Phineas and Ferb Get Busted!". Trong bài này, Stacy hát bài này cho Candace nghe về những thời gian cô đã có với PhineasFerb thời thơ ấu.

Lời bài hát

Little brother,
I remember when you first came home
Then came another
Little brother of our own.

Even when you break my toys,
You will always be my
Little brothers
'Cause you're younger, we're related, and you're boys

Even when you're making too much noise
You will always be my
Little brothers
'Cause you're younger, we're related, and you're boys

Little brothers
Little brothers
Little brothers.....

Bản dịch

Đứa em bé bỏng,
Chị nhớ lúc mà em về nhà lần đầu
Rồi xuất hiện đứa em khác
Đứa em nhỏ bé của chị.

Ngay cả khi em làm hỏng đồ chơi của chị,
Em vẫn sẽ luôn là em của chị
Những đứa em bé bỏng
Vì các em nhỏ hơn, ta chung một nhà, và các em là con trai

Ngay cả khi em gây quá nhiều tiếng ồn
Em vẫn sẽ luôn là em của chị
Những đứa em bé bỏng
Vì các em nhỏ hơn, ta chung một nhà, và các em là con trai

Những đứa em bé bỏng
Những đứa em bé bỏng
Những đứa em bé bỏng.....

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Xem thêm

Kế trước:
"The Good Life"
Bài hát Tiếp theo:
"Chains on Me"
Kế trước:
"S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)" (hạng 5)
"Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown" Tiếp theo:
"Busted" (hạng 3)
Kế trước:
"Fabulous" (#19)
Đĩa đơn Phineas và Ferb Tiếp theo:
"Let's Take a Rocket Ship to Space" (#21)
Kế trước:
"Fabulous" (#23)
Phineas and Ferb-ulous: The Ultimate Album Tiếp theo:
"Let's Take a Rocket Ship to Space" (#25)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.