FANDOM


Song icon
Kinderlumper
The Kinderlumper gonna get ya
Doof hát về ông Ba Bị
Bài hát bởi Ts. Doofenshmirtz
Thể loại:
Jazz
Độ dài:
1:18
Ts. Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
"My Cruisin' Sweet Ride"
Hiện tại:
Kinderlumper
Tiếp theo:
"O.W.C.A.'s Goin' Down"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Der Kinderlumper (Song)

Phineas and Ferb - Der Kinderlumper (Song)

"Kinderlumper" (tạm dịch: Ông Ba Bị) là bài hát từ tập phim "Der Kinderlumper" được thực hiện bởi Tiến sĩ Doofenshmirtz. Đầu tiên bài hát được mẹ của ông hát cho ông, kể về một câu chuyện cổ tích ở Drusselstein về Ba Bị, người bắt cóc những đứa trẻ hư và bỏ chúng vào trong bị. Một phiên bản khác miêu tả về một Ba Bị tươi đẹp hơn được hát sau đó bởi Roger; phiên bản này cũng được mẹ của ông kể cho nghe. Những phiên bản khác nhau cho thấy mẹ của họ yêu mến Roger hơn Heinz như thế nào.

Lời bài hát

Phiên bản của Heinz Doofenshmirtz

Ts. Doofenshmirtz: The Kinderlumper's probably gonna get ya
'Cause you've only ever been an awful kid
Pretty soon he's gonna come and catch ya
Then everyone will know just what you did
Because...

If you make some bubbles in the bathtub
If you've got saliva in your mouth
If you ever feel the need to blink your eyeballs
If he finds you breathing in and out

The Kinderlumper's gonna get ya
The Kinderlumper's gonna get ya

If you ever drink a glass of water
If you turn your head just slightly to the right
If you ever feel the need to use the bathroom
Then the Kinderlumper's gonna strike tonight!

The Kinderlumper's gonna get ya
The Kinderlumper's gonna get ya!
The Kinderlumper's gonna get ya
The Kinderlumper's gonna get ya!
He's gonna get you good!

The Kinderlumper's gonna get ya!

Phiên bản của Roger

Kinderlumper
RogerKinderlumper
Roger hát về ông Ba Bị
Bài hát bởi Roger
Độ dài:
0:07
Roger niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
Kinderlumper
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Der Kinderlumper (Roger's Version)

Phineas and Ferb - Der Kinderlumper (Roger's Version)

Roger: The Kinderlumper's always going to love you
And bring you lots of presents while you sleep...

Ba Bị Doof: Whoa whoa whoa! Those are NOT the words!

Bản dịch

Phiên bản của Heinz Doofenshmirtz

Ts. Doofenshmirtz: Ông Ba Bị có thể sẽ tìm đến bạn
Bởi vì bạn là một đứa trẻ hư
Ông ta sẽ sớm bắt được bạn
Và sau đó mọi người sẽ biết được bạn đã làm gì
Bởi vì...

Nếu bạn tạo ra bong bóng trong bồn tắm
Nếu miệng bạn chứa đầy nước dãi
Nếu bạn cảm thấy rằng bạn đang cần nhắm mắt
Nếu ông ta phát hiện ra bạn đang hít thở vào và ra

Ông Ba Bị sẽ tìm đến bạn
Ông Ba Bị sẽ tìm đến bạn

Nếu bạn đang uống một cốc nước
Nếu bạn xoay đầu sang bên phải
Nếu bạn cần sử dụng nhà tắm
Vậy thì Ông Ba Bị sẽ đến bắt bạn tối nay!

Ông Ba Bị sẽ tìm đến bạn
Ông Ba Bị sẽ tìm đến bạn!
Ông Ba Bị sẽ tìm đến bạn
Ông Ba Bị sẽ tìm đến bạn!
Ông ta sẽ đến bắt bạn!

Ông Ba Bị sẽ tìm đến bạn!

Phiên bản của Roger

Roger: Ông Ba Bị sẽ luôn yêu quý bạn
Và mang đến nhiều quà khi bạn ngủ...

Ba Bị Doof: Whoa whoa whoa! Đó KHÔNG phải là lời bài hát!

Thông tin cơ sở

  • Bài hát được theo phong cách giống với người nghệ sĩ trong phim Hi-De-Ho - Cab Calloway, đặc biệt là về giai điệu đặc trưng giống với "Minnie the Moocher".
  • Lần đầu tiên mà Roger Doofenshmirtz hát
  • Một cảnh phim của bài hát này có thể thấy trong bài hát "Curtain Call/Time Spent Together" của tập phim "Last Day of Summer".

Sáng tác

Mã BMI #15975136

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"My Cruisin' Sweet Ride"
Bài hát Tiếp theo:
"Handcar"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.