FANDOM


Joe
Inside Uncle Joe's Subs
Chú Joe (ở giữa) với Phineas, Ferb, Candace, Linda, Jeremy, Isabella, PerryPinky
Giới tính: Nam
Màu tóc: vàng
Nước da: hồng
Quốc tịch: Hoa Kì
Nơi sống: Danville
Gia đình và bè bạn
Anh chị em:
Jack Johnson hoặc Bà Johnson
Người thân khác:
cháu Jeremy JohnsonSuzy Johnson
Tài năng, tính cách
Sự nghiệp:
chủ cửa hàng "Uncle Joe's subs"
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"Journey to the Center of Candace"

Thông tin cơ sở

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.