FANDOM


"J-Pop (Welcome to Tokyo)"
P&F are Caramelldansen
Bài hát bởi Chị em họ của Stacy
Phát hành:
Phineas and Ferb Summer Belongs to You!
Thể loại:
J-pop
Độ dài:
0:43 (Tập phim)
1:31 (Album)
Chị em họ của Stacy niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
J-Pop (Welcome to Tokyo)
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc
Phineas và Ferb - J-Pop (Chào mừng đến với Tokyo)

Phineas và Ferb - J-Pop (Chào mừng đến với Tokyo)

Phiên bản tập phim

Phineas và Ferb - JPOP Chào mừng Đến với Tokyo (Phiên bản mở rộng)

Phineas và Ferb - JPOP Chào mừng Đến với Tokyo (Phiên bản mở rộng)

Phiên bản Album

Phineas và Ferb Chào mừng đến với Tokyo (Phiên bản Dài hơn) - Tiếng Anh

Phineas và Ferb Chào mừng đến với Tokyo (Phiên bản Dài hơn) - Tiếng Anh

Phiên bản tập phim mở rộng

J-Pop (Welcome to Tokyo) (tạm dịch: J-Pop (Chào mừng đến với Tokyo)) được hát bởi chị em họ của Stacy ở trong tập phim Phineas and Ferb Summer Belongs to You!.

Lời bài hát

Phiên bản tập phim

Ghi chú: Lời bài hát có màu xanh chỉ xuất hiện trong khi chiếu ở một số nước.

Bāchan Hirano: Hey everybody, Phineas and Ferb are here!
Phineas: Wow, Stacy sure has a lot of cousins!

Chị em họ: Welcome to Tokyo,
Being glad that you are here.
We came visiting, delightful us
Welcome to Tokyo.

There is a zone of subtropical
Climate here in Tokyo
With 55 inches a month
Of rainfall every year.

Phineas: Hey, do you guys have any vegetable oil we can use? We need to refuel.
Chị em họ: Oh, sure. Bāchan owns a tempura restaurant.

As for a list of exotic amusements
Which makes between the summer, there
Is here we look at baseball
Like the fact that it does.

As some people the fact
That volleyball, is done and is enjoyed,
When it's hot we swim in water
Like the fact that it goes.

Phineas: Thanks a lot! We'll say hi to Stacy for you! Man, Tokyo's a fun town.
Candace: I have no idea what just happened.

Phiên bản Album

Welcome to Tokyo
Being glad that you are here
We came visiting, delightful us
Welcome to Tokyo

There is a zone of subtropical
Climate here in Tokyo
With 55 inches a month
Of rainfall every year

As for a list of exotic amusements
Which makes between the summer, there
Is here we look at baseball
Like the fact that it does

As some people the fact
That volleyball is done and is enjoyed
When it's hot we spin in water
Like the fact that it goes

Welcome to Tokyo
Being glad that you are here
We came visiting, Delightful us
Welcome to Tokyo

Welcome to Tokyo
Being glad that you are here
We came visiting, Delightful us
Welcome to Tokyo

Bản dịch

Bāchan Hirano: Này mọi người, PhineasFerb đang ở đây!
Phineas: Wow, Stacy chắc chắn có rất nhiều chị em họ!

Chị em họ: Chào mừng đến với Tokyo,
Thật vui khi các cậu đang ở đây.
Khi các cậu đến thăm, chúng tôi rất hạnh phúc
Chào mừng đến với Tokyo.

Tokyo có khí hậu
Cận nhiệt đới tại đây
Với lượng mưa trung bình 55 inch (1 397 mm)
Và mưa hầu như quanh năm.

Phineas: Này, các cậu có dầu thực vật cho chúng tớ không? Chúng tớ cần nạp nhiên liệu.
Chị em họ: Ồ, tất nhiên rồi. Bà Bāchan có một nhà hàng chiên giòn tempura.

Nơi đây có những việc giải trí rất vui
Thường được chúng tớ chơi vào mùa hè, chúng tớ
Chơi trò đánh bóng chày
Và sự thật là như vậy.

Theo như một số người thì
Bóng chuyền rất được nhiều người chơi, và nhiều người yêu thích,
Khi trời nóng thì chúng tớ sẽ đi bơi
Và sự thật là như vậy.

Phineas: Cảm ơn rất nhiều! Chúng tớ sẽ gửi hộ lời chào đến Stacy! Trời, Tokyo thật vui.
Candace: Chị không hiểu điều gì vừa mới xảy ra.

Phiên bản Album

Chào mừng đến với Tokyo
Thật vui khi các cậu đang ở đây
Khi các cậu đến thăm, chúng tôi rất hạnh phúc
Chào mừng đến với Tokyo

Tokyo có khí hậu
Cận nhiệt đới tại đây
Với lượng mưa trung bình 55 inch (1 397 mm)
Và mưa hầu như quanh năm

Nơi đây có những việc giải trí rất vui
Thường được chúng tớ chơi vào mùa hè, chúng tớ
Chơi trò đánh bóng chày
Và sự thật là như vậy

Theo như một số người thì
Bóng chuyền rất được nhiều người chơi, và nhiều người yêu thích
Khi trời nóng thì chúng tớ sẽ chơi trong nước
Và sự thật là như vậy.

Chào mừng đến với Tokyo
Thật vui khi các cậu đang ở đây
Khi các cậu đến thăm, chúng tôi rất hạnh phúc
Chào mừng đến với Tokyo

Chào mừng đến với Tokyo
Thật vui khi các cậu đang ở đây
Khi các cậu đến thăm, chúng tôi rất hạnh phúc
Chào mừng đến với Tokyo

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

Nối tiếp

Sáng tác

Mã BMI #11885884

Cước chú

Xem thâm

Kế trước:
"I Believe We Can"
Bài hát Tiếp theo:
"Rubber Bands, Rubber Balls"
Kế trước:
"I Believe We Can" (#1)
Đĩa đơn Phineas and Ferb Summer Belongs to You! Tiếp theo:
"Rubber Bands, Rubber Balls" (#3)
Kế trước:
"You Snuck Your Way Right Into My Heart" (#30)
Phineas and Ferb-ulous: The Ultimate Album Tiếp theo:
"Rubber Bands, Rubber Balls" (#32)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.