FANDOM


Song icon
Chúc mừng năm mới
Everyone dancing to It's A New Year
Baljeet, Ginger và những người khác đang nhảy để chúc mừng một năm mới
Bài hát bởi Olivia Olson
Phát hành:
30 tháng 11, 2012
Độ dài:
1:48
Olivia Olson niên sử
Kế trước:
"I Walk Away"
Hiện tại:
Happy New Year (bài hát)
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Happy New Year (Song)

Phineas and Ferb - Happy New Year (Song)

"Happy New Year (Chúc mừng năm mới)" là bài hát được thực hiện bởi Olivia Olson trong kết thúc của tập phim cùng tên khi mọi người ở Danville nhảy và ăn mừng khởi đầu của một năm mới.

Lời bài hát

Oh...

You know it hasn't been bad
More happy than sad
But I'll tell you I'm glad
When I think about starting all over again
Yeah, I know where we've been
But I don't think about then
That was a moment
But this is another

So we're not gonna cry
When we say goodbye
To the year that is quickly receding

We're not gonna look back
We know we're on the right track
And we all know that time is fleeting
(Time is fleeting)
Time is fleeting

'Cause you know it's a new year
It's a brand new beginning
Another 365 and the world keeps spinning

It's a new year
It's a time for celebration
The fun has just begun
Yeah, it's gonna be a happy new year

(Gonna be a happy new year)
(Gonna be a happy new year)
Gonna be a happy new year
(Gonna be a happy new year)
Gonna have a happy new year

'Cause you know it's a new year
It's a brand new beginning
Another 365 and the world keeps spinning

It's a new year
It's a time for celebration
The fun has just begun
Yeah, it's gonna be a happy new year

(Gonna be a happy new year)
(Gonna be a happy new year)
Gonna have a happy new year

Bản dịch

Oh...

Bạn đã thấy năm qua không tệ lắm
Có lẽ bạn thấy vui hơn là thấy buồn
Nhưng tôi thấy rất vui
Khi nghĩ đến việc làm lại từ đầu
Tôi biết chúng ta đã ở đâu
Nhưng lúc đó tôi không nghĩ tới
Đó đã là một khoảnh khắc
Nhưng giờ là giây phút quan trọng

Nên chúng ta sẽ không khóc
Khi nói lời chào tạm biệt
Với một năm đã qua đi

Chúng ta sẽ không quay lại
Vì chúng ta đã đi đúng đường
Và chúng ta đều biết thời gian trôi qua rất nhanh
(Thời gian trôi qua rất nhanh)
Thời gian trôi qua rất nhanh

Vì năm mới đã đến
Đánh dấu một khởi đầu mới
Lại 365 ngày nữa và Trái Đất vẫn cứ quay

Năm mới đã đến
Nào hãy cùng ăn mừng
Niềm vui hé mở
Hứa hẹn sẽ là một năm mới hạnh phúc

(Đây sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
(Đây sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
Đây sẽ là một năm mới thật hạnh phúc
(Đây sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
(Cùng có một năm mới thật hạnh phúc)

Năm mới đã đến
Đánh dấu một khởi đầu mới
Lại 365 ngày nữa và Trái Đất vẫn cứ quay

Năm mới đã đến
Nào hãy cùng ăn mừng
Niềm vui hé mở
Hứa hẹn sẽ là một năm mới hạnh phúc

(Đây sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
(Đây sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
(Cùng có một năm mới thật hạnh phúc)

Sáng tác

Mã BMI #15703671

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Có một cảnh trong bài hát bắt chước bài Gangnam Style của PSY.
  • Bài hát này có lẽ lấy cảm hứng từ bài hát thường được hát vào năm mới, "Auld Lang Syne".
  • Lần thứ hai mà Candace và Jeremy hôn nhau trong bài hát. Nụ hôn đầu tiên ở trong bài hát "Summer Belongs to You".

Lỗi

  • Trong cảnh mà Perry và Doofenshmirtz đang nhảy, bộ đồ của Perry biến mất.
  • Khi bọn trẻ đi ra khỏi Quả cầu Năm mới, không thấy Katie đang ở đâu.
  • Khi bọn trẻ đang nhảy trong lời "When I think about starting all over again", Katie lại không có lông mi.
Kế trước:
"Hockey Z-9"
Bài hát Tiếp theo:
"Fly On the Wall"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.