FANDOM


Hải Linh Trưởng
Hải linh trưởng
Nơi sống: Hawaii
Gia đình và bè bạn
Bạn bè:
Phineas, Ferb
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"Phineas And Ferb Hawaiian Vacation"


Là một món đồ chơi Phineas và Ferb mua tại Hawaii. Nhưng khi mang về chơi, hai cậu cảm thấy "những gì họ vẽ trên bìa đều không phải sự thật". Sau đó hai cậu quyết định nâng cấp chúng thành những sinh vật lớn bằng người trưởng thành và có thể làm nhiều công việc hơn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.