FANDOM


"Go, Go, Phineas"
Pit crew roots for Phineas
Đội đường pít số 42 đang cỗ vũ cho Phineas.
Bài hát bởi Isabella; Ginger; Gretchen và Holly
Thực hiện:
Isabella và những cô gái bên lò sưởi tại đường đua Danville
Thể loại:
Rock and Roll
Độ dài:
0:31
Isabella và Những cô gái bên lò sưởi niên sử
Kế trước:
"Gitchee Gitchee Goo" (Isabella và Gretchen)
Hiện tại:
Go, Go, Phineas
Tiếp theo:
"In the Mall" (Isabella)
S'Winter (Gretchen)
"Ballad of Badbeard" (Ginger và Holly)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Go, Go, Phineas

Phineas and Ferb - Go, Go, Phineas

"Go, Go, Phineas" là bài hát từ tập phim "The Fast and the Phineas" thực hiện bởi Isabella và những cô gái bên lò sưởi tại đường đua Danville. Guitar được chơi bởi Phineas và các nốt đàn được đệm bởi Ferb.

Lời bài hát

(guitar solo)
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Go, Phineas, Go, Go, Phineas!
Go, Phineas, Go, Go, Phineas!
Phineas: Oh, yeah!
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Go, Phineas, Go, Go, Phineas!
Go, Phineas, Go, Go, Phineas!
(những chiếc xe tông vào nhau, bài hát kết thúc)
Những tay đua xe: We're okay!

Bản dịch

(solo ghita)
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Cố lên, Phineas, cố lên Phineas!
Cố lên, Phineas, cố lên Phineas!
Phineas: Oh yeah!
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Cố lên, Phineas, cố lên Phineas!
Cố lên, Phineas, cố lên Phineas!
(những chiếc xe tông vào nhau, bài hát kết thúc)
Những tay đua xe: Chúng tôi không sao!

Thông tin cơ sở

  • Đây là nhạc nền của trò chơi điện tử Escape from Mole-tropolis Phineas and Ferb ở cấp độ 2, 4 và 6.
  • Là ca khúc đầu tiên thực hiện bởi Isabella và những cô gái bên lò sưởi

Nối tiếp

Sáng tác

Mã BMI #9365533. (Những dấu phẩy đã được thêm vào tiêu đề bài hát khi bài hát được đăng kí mã BMI không có những phần ngắt câu.)

Xem thêm

Kế trước:
"If Summer Only Lasted One Day"
Bài hát Tiếp theo:
"He's a Bully"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.