FANDOM


Gia đình Flynn-Fletcher là sự hợp nhất hai gia đình của bố Lawrence Fletcher và mẹ Linda Flynn khi họ kết hôn.

Lịch sử

Gia đình Fletcher có nguồn gốc tại Anh Quốc, một thành viên, Reginald Fletcher trở nên nổi tiếng nhờ là "Người Bán Cá Bay".

Gia đình Flynn định cư tại Mĩ, thế hệ lớn tuổi nhất hiện tại là Clyde Flynn, ông là bố của mẹ Linda Flynn,sống đơn sơ cùng vợ mình,bà Betty Jo Flynn ở một ngôi nhà gỗ trong rừng. Linda từng nổi tiếng trong ngành âm nhạc với cái tên Lindana

Các thành viên

Gia đình Fletcher

Gia đình Flynn

Vật nuôi

Quan hệ khác

Cây gia phả

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(chưa rõ)
 
Ferbgor
 
 
 
Phineastein
 
Constance
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Thế hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Thế hệ
Ông Fletcher
 
Bà Fletcher
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reginald Fletcher
 
Winifred Fletcher
 
Clyde Flynn
 
Betty Jo Flynn
 
 
Lorraine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(chưa rõ)
 
Lawrence Fletcher
 
Linda Flynn
 
(chưa rõ)
 
Tiana Flynn
 
Bob Webber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferb Fletcher
 
 
 
 
Phineas Flynn
 
Candace Flynn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.