FANDOM


Song icon
Fly On the Wall
FlyOnTheWall song
Bài hát bởi Aaron JacobDanny Jacob
Phát hành:
11 tháng 1, 2013
Thể loại:
Rock
Độ dài:
1:05
Aaron Jacob và Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Won't Keep Us Apart" (Aaron)
"Quirky Worky Song" (Danny)
Hiện tại:
Fly On the Wall (bài hát)
Tiếp theo:
"My Cruisin' Sweet Ride (Opening Version)" (Aaron)
"Helicopter Fight" (Danny)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Fly On the Wall (Song)

Phineas and Ferb - Fly On the Wall (Song)

"Fly On the Wall" (Ruồi Đậu trên Tường) là bài hát được thực hiện bởi Aaron Jacob và Danny Jacob trong tập phim cùng tên trong lúc Candace đang bay vòng quanh thành phố khi bị biến thành một con ruồi.

Lời bài hát

I don't have to tell you it's a negative situation
Once you're in it (you're in it, you're in it)
I mean, you have to beat your wings
12,000 times a minute, yeah

You spit acid on your food
'Cause you can't chew
And when you order from the menu
It's always number 2

But baby, you can see it all (baby, you can see it all)
Baby, you can see it all (baby, you can see it all)
Baby, you can see it all
When you're a fly on the wall
Baby, you can see it all
When you're a fly on the wall (I'm a fly on the wall)

You got compound eyes, you got hairy thighs
Yeah, life ain't easy for common houseflies
Flypaper, bug zappers, swatters and sprays
And if you make it through that, you live all of seven days

But baby, you can see it all (baby, you can see it all)
Baby, you can see it all (baby, you can see it all)
Baby, you can see it all
When you're a fly on the wall (I'm a fly on the wall)

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Bài hát thứ hai trong chương trình Phineas and Ferb được sáng tác bởi Robert Lopez (Avenue Q, The Book of Mormon, Frozen); lần đầu tiên là trong bài hát "Aerial Area Rug".
  • Một điều tiết lộ trong đoạn phim là Bobbi Fabulous đội tóc giả để che phần đầu trọc của ông.
  • Ngôi nhà với với cái cây ở phía trước chính là ngôi nhà của Buford.
  • Ruồi chỉ sống được hơn bảy ngày.
  • Dựa vào tấm lịch xuất hiện trong bài hát, thời điểm trong chương trình có thể là đang ở năm 2011.

Sáng tác

Mã BMI #15974899

Cước chú

Kế trước:
"Happy New Year"
Bài hát Tiếp theo:
"Wake Up Better"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.