FANDOM


Fluffypant Doofenshmirtz
Fluffy Pants Doofenshmirtz
Giới tính: Nam
Màu tóc: Bạc
Nước da: Trắng, vàng sậm
Quốc tịch: Hoa Kì
Nơi sống: Danville
Gia đình và bè bạn
Người thân khác:
Cháu trai : Heinz Doofenshmirtz, Roger Doofenshmirtz
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"Spa Day"

Fluffy Pants Doofenshmirtz là người có cùng họ hàng với Heinz Doofenshmirtz và Heinz Doopainshmirtz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.