FANDOM


Fireside Girls Anthem
Fireside Girls Pose
Nhóm Fireside Girls với cờ Hoa Kì ở phía sau họ.
Bài hát bởi IsabellaFireside Girls
Thể loại:
Tổ chức ca
Độ dài:
0:19
Isabella và nhóm Fireside Girls niên sử
Kế trước:
Gitchee Gitchee Goo (Phiên bản mở rộng) (Isabella và một số Cô gái Bên lò sưởi)
Flying Fishmonger (Katie và Holly)
Ballad of Badbeard (Ginger)
Hiện tại:
Fireside Girls Anthem
Tiếp theo:
Atlantis (Isabella)
Wedding Adventure (Fireside Girls)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - The Fireside Girls

Phineas and Ferb - The Fireside Girls

Firesdie Girls Anthem (Tổ chức ca Fireside Girls) là bài hát được hát bởi đội 46231 của nhóm Fireside Girls trong tập phim "Isabella and the Temple of Sap".

Lời bài hát

Firesde Girls: We're Fireside Girls, one and all
And together we belong.
We wear our patches upon our sashes
And stand cute, small, and strong!
This is the Fireside Girls song...
And it's not too terribly long!

Bản dịch

Fireside Girls: Chúng ta là Những cô gái Bên lò sưởi, một và tất cả
Và đoàn kết lại chúng ta là một.
Chúng ta đeo huy hiệu trên khăn choàng của ta
Và đáng yêu, nhỏ bé, và mạnh mẽ!
Đây là bài hát của Những cô gái Bên lò sưởi...
Và nó không quá dài!

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Giai điệu của bài hát này đã được nghe vài lần trong những sự kiện của nhóm Fireside Girls, ngay cả lúc tiết lộ nhà câu lạc bộ của họ.
  • Trong lời hát "we wear our patches upon our sashes", Isabella được thấy là có huy hiệu "Tớ Vừa Thấy một Cậu Xinh Trai" trên khăn choàng của cô, có thể là ám chỉ đến Phineas.
  • Lần thứ hai mà nhóm Fireside Girls hát cùng với Isabella. Lần đầu là trong bài hát "Go, Go, Phineas". Đây là lần đầu tiên mà tất cả thành viên hát cùng với nhau.

Sáng tác

Mã BMI #11941375

Xem thêm

Kế trước:
"Important to Look Your Best"
Bài hát Tiếp theo:
"Stiff Beauty"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.