FANDOM


Mọi chuyện đều tốt hơn với Perry
ATSD Everything better with Perry
Bài hát bởi PhineasFerb
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions
Phát hành:
25 tháng 7, 2010 (giới thiệu trên tạp chí)
13 tháng 9, 2010 (bản thử)
Thực hiện:
PhineasFerb
Thể loại:
Soul, Funk, Pop
Độ dài:
1:45
2:51 (album)
PhineasFerb niên sử
Kế trước:
không có
Hiện tại:
Everything's Better with Perry
Tiếp theo:
A Brand New Best Friend (and It's Me)
Đoạn nhạc

Đây là bài mở màn trong tập phim Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension

Lời bài hát

We consider every day a plus
To spend it with a platypus
If you wonder why we're ecstatic
It's 'cause he's semi aquatic
Our Ornithorhynchus anatinus
Brings smiles to the both of us
Life's never fuddie duddy
With our webfooted buddy

When we're brushing our teeth, It's better
Tying our shoes, It's better
Combing our hair, It's better
Like we're a cheese sandwich and he's the cheddar
Blinking our eyes, It's better
Breathing in and out, It's better
Sitting in a chair, It's better
And taking a bath is just a little bit wetter

Every day is such a dream
When you start it with a monotreme
He's duckbilled and he's beaver tailed and hairy

Everything's better with Perry
(Everything's better with Perry)
Everything's better with Perry
(Everything's better with Perry)
Everything's better with Perry
(Everything's better with Perry)
Everything's better and we
Just want to tell you Perry
Everything's better with you

Bản dịch

Mỗi ngày của chúng ta
Đều trôi qua cùng một chú thú mỏ vịt
Nếu bạn tự hỏi vì sao chúng ta yêu cậu ấy
Thì bởi vì cậu ấy là loài lưỡng cư.
Cậu ấy đưa tới cho chúng ta những nụ cười
Cuộc sống sẽ không bao giờ trở nên buồn chán
Với cậu bạn chân vịt của chúng ta.

Mỗi lần ta đánh răng, đều vui hơn
Thắt lại dây giày, đều vui hơn
Chải nhẹ mái tóc, đều vui hơn
Cậu ấy như lớp pho mát trong cái bánh mì béo ngậy
Mỗi lần chớp mắt, cũng vui hơn
Thở vào và ra, cũng vui hơn
Ngồi trên chiếc ghế, cũng vui hơn
Và mỗi lần tắm ta đều ướt hơn

Mỗi ngày qua là mỗi giấc mơ
Khi bạn khởi đầu ngày mới với một chú thú mỏ vịt
Mỏ vịt cùng chiếc đuôi hải ly và chút lông...

Mọi chuyện đều tốt hơn với Perry
(Mọi chuyện đều tuyệt hơn với Perry)
Mọi chuyện đều tốt hơn với Perry
(Mọi chuyện đều tuyệt hơn với Perry)
Mọi chuyện đều tốt hơn với Perry
(Mọi chuyện đều tuyệt hơn với Perry)
Mọi chuyện đều tốt hơn và bọn tớ
Muốn nói với cậu rằng, Perry,
Mọi chuyện đều tốt hơn với cậu.

Thông tin cơ sở

  • Ornithorhynchus anatinus là tên khoa học của thú mỏ vịt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.