FANDOM


Diễn đàn này đã được lưu trữ

Visit Discussions

Tìm kiếm diễn đàn

Diễn đàn: Phineas and Ferb Wiki > Sân sau


Phineas and Ferb in the backyard

Sân sau Flynn-Góc sáng tạo tuyệt vời

Xem thay đổi của diễn đàn


Sân sau Flynn của wiki là nơi các fan thảo luận tự do tha hồ trò chuyện về tất cả mọi vấn đề, mọi thứ "máy móc", óc sáng tạo liên quan đến chương trình P and F


Chú ý:


Fan trò chuyện về P&F.

Các đề mụcThời gian thảo luậnBởi thành viên
Tuổi của Candace17:58, ngày 5 tháng 3 năm 2012Xiao Qiao
Suy nghĩ về tính ít nói của Ferb08:51, ngày 17 tháng 7 năm 2011Xiao Qiao
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.