FANDOM


Diễn đàn này đã được lưu trữ

Visit Discussions
145px-We_tricked_it_out.jpg Hai đứa đang làm gì xe của mẹ thế hả?!?

Trang này đang được điều chỉnh/cải thiện rất nhiều bởi thành viên Tugiacat666. Xin kiên nhẫn để Tugiacat666 tiếp tục công việc này, xin hạn chế sửa đổi bài viết này trong một thời gian và kiên nhẫn chờ đợi như một phép lịch sự nhã nhặn và tránh để gây ra những sửa đổi mâu thuẫn. Bạn cũng có thể cho ý kiến đóng góp vào trang thảo luận của bài viết này.


Diễn đàn: Phineas and Ferb Wiki > Trung tâm Danville > Bình chọn! Bài hát trong tháng (tạo mục mớitheo dõirefresh)
  • Nhấn vào tạo mục mới để thảo luận, nhớ ghi rõ tên đề mục.
  • Nhớ để lại 4 dấu ngã ~~~~ ở cuối trang (chữ kí và thời gian thảo luận)


APMusic

Xin chào những Wikian! Bạn có bao giờ muốn bình chọn cho bài hát yêu thích của bạn trong chương trình Phineas and Ferb và thấy nó trên Trang Chính không? Vậy đây là một nơi cho bạn làm điều đó!

Để đề cử cho một Bài hát của tháng mới, đến thăm Trang đề cử.

Một khi cuộc bầu chọn được tạo, xin đừng thêm vào những lựa chọn mới hoặc thay đổi câu hỏi của cuộc bình chọn. Làm thế sẽ xóa dữ liệu của tất cả những bình chọn vì nó đã trở thành một cuộc bầu chọn mới. Nếu điều này xảy ra, Lùi lại thay đổi để trở về với cuộc bầu chọn cũ và những bình chọn tại thời điểm đó.

Những cuộc bầu chọn trước có thể được hiển thị tại trang lưu trữ.

từ tháng 8, 2015

Bài hát yêu thích của bạn từ tập phim Last Day of Summer là gì?
 
4
 
0
 
2
 
0
 
4
 
8
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 15:04 ngày 8 tháng 6 năm 2016 , và cho đến nay đã có 18 bỏ phiếu.


Cuộc bầu chọn trước đó

Cuộc bầu chọn tiếp theo

Nếu bạn có một chủ đề mới để tiến cử, nhập nó vào Trang đề cử.

Bình luận

Nếu bạn có câu hỏi về một trong những lựa chọn, nhập nó vào đây và kí tên của bạn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.