FANDOM


PF performing Gitchee Gitchee Goo1

Gitchee Gitchee Goo là ca khúc đầu tiên được viết cho chương trình

Hầu hết các tập phim đều có ít nhất là một ca khúc để thể hiện ngoại trừ "Rollercoaster", "Lights, Candace, Action!", "The Lizard Whisperer" và "Mommy Can You Hear Me?". Một vài tập phim có đến 2 hoặc 3 bài hát. Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension có số lượng bài hát nhiều nhất với 13 ca khúc. "Rollercoaster: The Musical!" đứng vị thứ hai với 9 ca khúc. Tập phim "Phineas and Ferb Christmas Vacation!" phiên bản mở rộng đừng vị thứ ba với 8 ca khúc. "Phineas and Ferb Summer Belongs to You!" và "Wizard of Odd" đồng vị trí thứ tư với 7 bài hát ở mỗi tập. "Phineas and Ferb: Mission Marvel" đứng thứ năm với 6 ca khúc, và "Dude, We're Getting the Band Back Together"; "Lawn Gnome Beach Party of Terror" và "Phineas and Ferb Get Busted!" cùng vị trí thứ sáu với 5 bài hát. Âm nhạc trong Phineas and Ferb thay đổi từ bất thường cho đến nhạc mạnh. Tất cả thể loại đều được bao gồm, nhưng pop là thường xuyên hơn cả. Một vài bản chỉ là một khúc nhạc ngân vang chỉ vài giây trong khi những bản khác là những ca khúc hoàn thiện.

Danh sách các bài hát

Mùa 1

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Danh sách các bài hát/Mùa 1

Mùa 2

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Danh sách các bài hát/Mùa 2

Mùa 3

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Danh sách các bài hát/Mùa 3

Mùa 4

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Danh sách các bài hát/Mùa 4

Chú thích

= Có trong đĩa đơn Phineas and Ferb

= Có trong Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions

+ = Bao gồm trong phiên bản độc quyền Walmart của Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions

= Bài hát bổ sung trong đĩa đơn Phineas and Ferb, hoặc trong Phineas and Ferb Summer Belongs to You!, hoặc trong Phineas and Ferb Holiday Favorites, hoặc Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions

= Bài hát có phiên bản mở rộng

‡ = Có trong Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin'.

Thông tin cơ sở

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.