FANDOM


Curtain Call/Time Spent Together
Vlcsnap-2015-06-14-11h02m23s735
Cả đoàn sôi nổi hát bài hát cuối cùng.
Bài hát bởi Aaron Daniel Jacob, Phineas và Đoàn phim
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack)
Thực hiện:
Cả đoàn hát bài hát cuối cùng, qua đó họ cũng gợi lại những ngày vừa qua.
Thể loại:
Ballad, Pop
Độ dài:
01:30 (phần 1)
2:11 (phần 2)
4:04 (phiên bản album)
Aaron Daniel Jacob, Phineas và Đoàn phim niên sử
Kế trước:
There's No One I'd Rather Go Nowhere With (Aaron Jacob)
When Tomorrow is This Morning Again (Candace)
The Muffin Man (Doofenshmirtz)
Serious Fun (Phineas)
What Might Have Been (Isabella)
I am the Very Model of a Modern Major Monogram (Francis Monogram)
Triangulation (Fireside Girls)
Tatooine (Ferb)
In the Empire (Buford và Baljeet)
Hiện tại:
Curtain Call/Time Spent Together
Tiếp theo:
O.W.C.A. Files (Aaron Daniel Jacob)
Bits of All of Us (Ts. Doofenshmirtz)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb Last Day of Summer - Time Spent Together Lyrics-0

Phineas and Ferb Last Day of Summer - Time Spent Together Lyrics-0


Phineas and Ferb Last Day of Summer - Thank You For Coming Along Lyrics

Phineas and Ferb Last Day of Summer - Thank You For Coming Along Lyrics

(Phiên bản tập phim)
15 Phineas and Ferb - Curtain Call Time Spent Together (soundtrack)

15 Phineas and Ferb - Curtain Call Time Spent Together (soundtrack)

(Phiên bản đĩa đơn)

"Curtain Call/Time Spent Together" (Cuộc gọi thức tỉnh/Thời gian dành cho nhau) là bài hát được hát bởi Aaron Daniel Jacob với cả đoàn phim của Phineas trong tập phim "Last Day of Summer". Nó được chơi như là nhạc nền trong khi các nhân vật ngồi sum vầy với nhau gợi nhớ lại những ngày hè trước đó của họ. Một phần trong bài hát đó là một loạt khoảnh khắc của chương trình được nhắc lại và cảm ơn đến những người xem và fan hâm mộ đã đồng hành cùng họ.

Lời bài hát

Aaron Daniel Jacob: Summer is done,
And we've had our fun,
But this isn't the end of our story.
So for nostalgia's sake,
Let's just take a break.
Sit back and take inventory.

We've done so many wondrous things
And there's still so much to do,
But I make the most of every day
Whenever I'm with you.

Because...

It's not about the summer sun
Or even all the things we've done.
It's not about the change in the weather.
It's just about the time we spend
With our family and with our friends.
It's just about the time spent together.

It's just about the time,
Not the weather,
It's just about the time
Spent together...

[Tiếng nhạc]

Phineas: It started real simple with a cool rollercoaster,
An awesome beach party, then we raced stock cars.
We were one-hit wonders with a big hit song,
And in a special two-parter, we sent Candace to Mars.
Phineas và Danny Jacob: We built tree house robots, hunted bigfoot and a mummy,
Got the band back together and our parents, too.
Candace: When my brothers got busted, it was only a dream!
Phineas: But who had that dream, was it Perry or you?
Candace: Actually, I think my dream was inside of Perry's dream.
Buford: My mind is blown.

Phineas và đoàn phim: There's been 104 days of summer vacation,
We've had a lot of fun, and sung a lot of songs,
So now it's time for a big celebration
'Cause it's been a great summer
And we thank you for comin' along!

Đoàn phim: Thank you for comin' along!
Thank you for comin' along!

Fireside Girls : Thank you all for comin' along, just wanna...
Thank you all for comin' along!


Buford: Just wanna thank you all for comin' along!

Doofenshmirtz: I'm six foot two, and I fight a little platypus!
Ya think I'd be victorious just every now and then.
I've had a whole lot of schemes and a lot of inators!
But I failed...
Doofenshmirtz, Thiếu tá Monogram và đoàn phim: Over and over and
Over and over
And over and over again!
Doofenshmirtz: Aw, but it was fun, though.

Phineas: We spent a day fighting pharmaceutical zombies,
Would've solved cold-fusion but did fashion instead.
We met Klimpaloon and Meap and the Lake Nose Monster
Phineas, Candace, và Ferb: But we're still baffled the Giant Floating Baby Head.
Phineas và Isabella: We played Hockey Z-9 and Football X-7,
We went 'round the world and to the very edge of space.
Phineas và Baljeet: We met our doppelgängers in the second dimension.
Phineas: Isabella kissed me but I got my mind erased...
Isabella: Wait, what?
Phineas: You just wait 10 years.

Mọi người: There's been a hundred and four days of summer vacation
We've had a lot of fun, and sung a lot of songs,
So we think it's time for a big celebration
And it's been a great summer,
So we thank you for comin' along!

Đoàn phim: Thank you for comin' along!
Thank you for comin' along!
Thank you for comin' along!

Fireside Girls: Thank you all for comin' along, just wanna...
Thank you all for comin' along, just wanna...
Thank you all for comin' along, just wanna...

Phineas: Thank you for comin' along!
Thank you for comin' alooooooonnnng!
Thank you for comin' along!


Danny Jacob và những ca sĩ trong đoàn phim: Just wanna thank you all for comin' along...
Just wanna thank you all for comin' along...

Mọi người: Thank you for comin' along!

Linda: Anyone want some pie?
Phineas: Yes. Yes we do.

Aaron: It's just about the time
We spent together,
It's just about the time
We spent together...


With you.

Bản dịch

Aaron Daniel Jacob: Mùa hè đã xong,
Và ta đã có nhiều niềm vui,
Nhưng đây chưa là kết thúc của câu chuyện.
Vậy thay vì gợi lại kỉ niệm,
Hãy cùng nhau nghỉ ngơi.
Ngồi xuống và dọn hàng mới làm xong.

Chúng ta đã làm được nhiều điều phi thường
Và vẫn còn nhiều thứ để làm,
Nhưng tôi đã làm thứ tuyệt nhất mỗi ngày
Chỉ khi tôi ở bên bạn.

Bời vì...

Không phải là về ánh nắng mặt trời
Hoặc là về những thứ ta đã làm.
Nó không phải là về sự thay đổi của thời tiết.
Nó chỉ là thời gian ta để dành
Với gia đình và bạn bè của ta.
Nó chỉ là về thời gian ta dành cho nhau.

Nó chỉ là về thời gian,
Không phải thời tiết,
Nó chỉ là về thời gian
Ta dành cho nhau...

Phineas: Tất cả thật đơn giản, bắt đầu với một chiếc tàu lượn,
Bữa tiệc trên biển tuyệt vời, rồi ta đua xe hơi.
Chúng ta từng là hiện tượng với bài hát hay nhất,
Và với hai phần tập đặc biệt, ta đưa Candace tới Sao Hỏa.
PhineasDanny Jacob: Chúng ta xây nhà trên robot cây, đi săn Chân To và cả xác ướp,
Đã tác hợp ban nhạc lại với nhau và cả bố mẹ của ta.
Candace: Khi bọn em của tôi bị bắt, đó chỉ là một giấc mơ!
Phineas: Nhưng ai có giấc mơ? Là Perry hay là chị?
Candace: Thực ra là chị nghĩ giấc mơ của chị ở ngay trong giấc mơ của Perry
Buford: Óc tớ rối tung rồi.

Phineas và đoàn phim: Có đến tận 104 ngày trong kì nghỉ mùa hè.
Chúng ta có nhiều niềm vui, và hát rất nhiều bài hát,
Giờ đã đến lúc cho một cuộc ăn mừng lớn
Vì đó đã là một mùa hè tuyệt vời
Và chúng tớ cám ơn các bạn đã đến cùng!

Đoàn phim: Cám ơn các bạn đã đến cùng!
Cám ơn các bạn đã đến cùng!

Fireside Girls: Cám ơn tất cả đã đến cùng, chỉ muốn...
Cám ơn tất cả đã đến cùng!

Buford: Chỉ muốn được cám ơn các bạn đã đến cùng!


Doofenshmirtz: Tôi cao 6 foot 2, và tôi chiến đấu với con thú mỏ vịt nhỏ bé!
Bạn nghĩ tôi sẽ chiến thắng trong tất cả các trận đấu.
Tôi đã có nhiều âm mưu đen tối và rất nhiều cỗ máy!
Nhưng tôi thất bại...
Doofenshmirtz, Francis Monogram và đoàn phim: Lần này đến lần khác và
Lần này đến lần khác
Và lần này cứ tiếp nối lần khác!
Doofeshmirtz: Nhưng mà vẫn vui đấy.

Phineas: Chúng ta dành một ngày để chiến đấu những xác sống dược sĩ,
Giải quyết được mốt thời trang xưa nhưng vô tình tạo xu hướng mới.
Chúng ta gặp KlimpaloonMeapQuái vật hồ Nose
Phineas, Candace và Ferb: Nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu được Đầu em bé Khổng lồ.
Phineas và Isabella: Chúng ta chơi Khúc côn cầu Z-9Bóng đá X-7,
Ta đã đi vòng quanh thế giới và đến tận cùng của vũ trụ.
Phineas và Baljeet: Chúng ta đã gặp những người bạn song sinh ở chiều không gian thứ hai.
Phineas: Isabella hôn tớ nhưng tớ lại bị xóa trí nhớ...
Isabella: Khoan đã, gì chứ?
Phineas: Cậu cứ đợi 10 năm đi.

Mọi người: Có đến tận 104 ngày trong một kì nghỉ mùa hè
Chúng ta có nhiều niềm vui, và hát rất nhiều bài hát,
Vậy nên chúng tớ nghĩ giờ là lúc cho buổi ăn mừng lớn
Và đó đã là một mùa hè tuyệt vời,
Nên chúng tớ cám ơn các bạn đã đến cùng!

Đoàn phim: Cám ơn các bạn đã đến cùng!
Cám ơn các bạn đã đến cùng!
Cám ơn các bạn đã đến cùng!

Fireside Girls: Cám ơn tất cả đã đến cùng, chỉ muốn...
Cám ơn tất cả đã đến cùng, chỉ muốn...
Cám ơn tất cả đã đến cùng, chỉ muốn...

Phineas: Cám ơn các bạn đã đến cùng!
Cám ơn các bạn đã đến cùng...!
Cám ơn các bạn đã đến cùng!


Danny Jacob và những ca sĩ trong đoàn phim: Chỉ muốn được cám ơn các bạn đã đến cùng...
Chỉ muốn được cám ơn các bạn đã đến cùng...

Mọi người: Cám ơn các bạn đã đến cùng!

Linda: Có ai muốn ăn bánh không?
Phineas: Vâng. Bọn con muốn ạ.

Aaron: Nó chỉ là về thời gian
Mà ta dành cho nhau,
Nó chỉ là về thời gian
Mà ta dành cho nhau...


Với bạn.

Thông tin cơ sở

 • Bài hát được chia ra làm hai phần tách biệt nhau, với phần giữa là bài "Thank You For Coming Along". Phiên bản album ghép cả hai phần lại với nhau.
 • Đây là bài hát cuối cùng của chương trình chính thức.
 • Phineas vẫy tay chào tạm biệt khán giả tại kết thúc của bài hát.
 • Bản thử của bài hát được nghe ở một video được tạo cho ngày sinh nhật lần thứ 50 của Dan Povenmire.
 • Bài hát này nhắc lại những ý tưởng tuyệt vời từ những tập phim trước.
 • Lần thứ ba mà Doof hát với những người bạn của Phineas ("Phineas and Ferb Interrupted" và "A Phineas and Ferb Family Christmas").
 • Bài hát này sử dụng lại những hoạt cảnh từ bài hát "Summer All Over the World" từ "Phineas and Ferb Save Summer" (nhưng Phineas có cây guitar của Ferb và ngược lại).
 • Bài này có ý nghĩa như một cách để cả đoàn phim của chương trình gửi lời đến người hâm mộ là "Cảm ơn Đã Xem".
 • Bài hát cuối cùng của một số nhân vật, bao gồm Phineas, Ferb, Candace, Baljeet, Buford, Isabella và Những Cô gái Bên lò sưởi.
 • Với thời gian là bốn phút, đây là bài hát dài nhất được nghe trong chương trình, đánh bại bài hát "Summer Belongs to You" với thời gian vượt xấp xỉ 30 giây.
 • Trong bài hát, Perry đang ở chế độ đặc vụ mà không ai để ý tới cậu.

Thành viên trong ban nhạc

Bài hát có vị trí của các thành viên tương tự như trong "Summer All Over the World", với một số thành viên khác.

Sự nối tiếp

Sáng tác

Curtain Call (Cuộc gọi thức tỉnh)

Mã BMI # 20442624

Time Spent Together (Thời gian dành cho nhau)

Mã BMI # 20442627 (Được đăng kí là "Times Spent Together")

Cước chú

Kế trước:
"Gotta Get Back in Time"
Bài hát Tiếp theo:
"O.W.C.A. Files"
Kế trước:
"They Left Me Standing Outside" (#14)
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack) Tiếp theo:
"What Might Have Been" (#16)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.