FANDOM


"Em đoán là nó đã ăn hoa cẩm tú cầu của mẹ."
Phineas nhắc đến con chuột

Chuột Mũi sao
Mole
Giới tính: Con đực
Chiều cao: Khổng lồ
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"At the Car Wash"
Xuất hiện lần cuối:
"Rollercoaster: The Musical!"
Lồng tiếng bởi:
Dee Bradley Baker

"Chuột Mũi sao" là một động vật có nguy cơ tuyệt chủng mà Isabella và những Cô gái Bên Lò sưởi đã tổ chức rửa xe để gây quỹ cứu chúng. Vào cuối ngày, chú chuột mũi sao biến thành một con quái vật do chiếc máy làm Chuột mũi sao Ra Khỏi Lòng đất của Doofenshmirtz, làm tăng kích thước của nó. Chú chuột sau đó chui ra từ lòng đất cùng với trạm rửa xe của PhineasFerb mà họ đã làm. Chú chuột kết thúc với chiếc ủng khổng lồ có chứa Doofenshmirtz, trong khi đang đi bộ ra xa phía bãi biển. ("At the Car Wash")

Thông tin cơ sở

  • Chuột mũi sao là một động vật có thật, nhưng nó lại không có nguy cơ tuyệt chủng.

Xuất hiện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.