FANDOM


"Chẳng phải ta có một chú chó tên Bucky bị ốm và đến sống tại nông trại của lão Simmon tốt bụng đó sao?"
—Phineas[nguồn]

Bucky
WeHadADogNamedBucky
Tàn tích của Bucky tại Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở Danville
Giới tính: con đực
Tuổi: Chưa biết (đã chết)
Tài năng, tính cách
Hội nhóm:
Gia đình Flynn-Fletcher
Lão Simmons
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"It's About Time"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.