FANDOM


Song icon
"Brick"
Brick commercial - closeup
Bài hát bởi Jeff "Swampy" Marsh
Độ dài:
0:05 (Trong "Toy to the World")
0:31 (Trong phần hậu kết của tập "Toy to the World")
Swampy Marsh niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
Brick (bài hát)
Tiếp theo:
"Ballad of the Black Knight"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Brick (Song)

Phineas and Ferb - Brick (Song)

"Brick!" (tiếng Việt: Gạch) là giai điệu ngắn từ tập phim "Toy to the World". Đây là quảng cáo của 1 món đồ chơi mới (cục gạch) được sản xuất bởi Hãng Đồ chơi Har D Har sau khi PhineasFerb từ bỏ. Cục gạch "Nguyên mẫu" là một cục gạch được một nhà thiết kế từ Har D Har nhặt được trong lúc đi làm.

Lời bài hát

Brick, brick, brick, briiick, brick, brick, brick.
It's Fun. (tiếng còi)

Bản dịch

Gạch, gạch, gạch, gạch, gạch, gạch, gạch
Nó thật Vui. (tiếng còi)

Thông tin cơ sở

  • Quảng cáo viên gạch cũng được nhìn thấy trên 1 tấm bảng trong tập "I Scream, You Scream".

Sáng tác

Mã BMI #9664305

Xem thêm

Kế trước:
Perry the Inaction Figure
Har D Har Toy Tiếp theo:
TBA
Kế trước:
"Quirky Worky Song"
Bài hát Tiếp theo:
"Bigfoot"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.