FANDOM


Song icon
"Brand New Reality"
Phin, Ferb, Candy, Doof, and Perry Run Through a Dimension
Phineas, Ferb, Candace, Doof và Perry cố gắng quay trở về chiều không gian của họ.
Bài hát bởi Robbie Wyckoff
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions
Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension Song Sampler
Phát hành:
23 tháng 7, 2011
Thể loại:
Garage rock, alternative rock
Độ dài:
1:27
Robbie Wyckoff niên sử
Kế trước:
"Everything's Better with Perry"
Hiện tại:
Brand New Reality
Tiếp theo:
"Football X-7"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Brand New Reality

Phineas and Ferb - Brand New Reality

Phiên bản trong phim
11 Brand new reality

11 Brand new reality

Phiên bản đĩa đơn
A Brand New Reality - Demo

A Brand New Reality - Demo

"Brand New Reality" là bài hát từ phim Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension. Bài hát được chơi khi những người bạn đi qua nhiều chiều không gian khác nhau để chạy trốn khỏi những robot Norm và cố quay trở về nhà.

Lời bài hát

Phiên bản trong phim

If there's no hospitality
Just get out of town
You can be light on formality and say
I guess I'll see you around
You've got no obligations
Nothin' holding you down
Find a new situation and say
I guess I'll see you around

You've got no time to waste
On sentimentality
Get out and find yourself
A brand new reality
Get out and find yourself
A brand new reality
A particle duality
A new dimensionality yeah yeah
I guess I'll see you around

Well sometimes it's appropriate
to stop for a snack
If you do then I hope you get back
I guess I'll see you around
Hopping clockwise through dimensions
Is a dangerous thing
But it seems to help a lot if we sing
And we can sing about

A brand new reality
A brand new reality
A brand new reality
I guess I'll see you around
A brand new reality
A brand new reality
A [brand (10 lần)]
I guess I'll see you around

Phiên bản đĩa đơn

If there's no hospitality
Just get out of town
You can be light on formality and say
I guess I'll see you around
You've got no obligations
Nothin' holding you down
Find a new situation and say
I guess I'll see you around

You've got no time to waste
On sentimentality
Get out and find yourself
A brand new reality
Get out and find yourself
A brand new reality
A particle duality
A new dimensionality yeah yeah
I guess I'll see you around

Well sometimes it's appropriate
To stop for a snack
If you do then I hope you'll get back
I guess I'll see you around
Hopping clockwise through dimensions
Is a dangerous thing
But it seems to help a lot if we sing
And we can sing about

A brand new reality
A brand new reality
A brand new reality
I guess I'll see you around
A brand new reality
A brand new reality
A brand new reality
I guess I'll see you around

A brand new reality
A brand new reality
A brand new reality
I guess I'll see you around
A brand new reality
A brand new realty
A brand new reality
I guess I'll see you around

Thư viện ảnh

ATSD Pic
Thư viện ảnh cho Brand New Reality có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Lỗi

Sáng tác

Mã BMI #13200378

Nối tiếp

Ám chỉ

Xem thêm

Kế trước:
"Baljeet Explanation"
Bài hát Tiếp theo:
"Robot Riot"
Kế trước:
"Not Knowing Where You're Going" (#10)
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions Tiếp theo:
"There's a Platypus Controlling Me" (#12)
Kế trước:
"I Walk Away" (#4)
Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension Song Sampler Tiếp theo:
"Robot Riot" (#6)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.