FANDOM


Kẻ tri kỷ mới (và đó chính là ta)
A Brand New Best Friend (and It's Me)
Bài hát bởi PhineasFerb
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions
Phát hành:
25 tháng 7, 2010 (giới thiệu trên tạp chí)
13 tháng 9, 2010 (bản thử)
Thực hiện:
DoofenshmirtzDoofenshmirtz không gian thứ 2
Thể loại:
Pop
Độ dài:
1:01
3:43 (album)
PhineasFerb niên sử
Kế trước:
Every thing's better with Perry
Hiện tại:
Brand New Best Friend
Tiếp theo:
Brand New Reality
Đoạn nhạc

Đây là bài hát thuộc tập phim Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension. Thể hiện bởi 2 Tiến sĩ Doofenshmirtz ở hai chiều không gian khác nhau.

Lời bài hát

Do you want some rice pudding?
Blech, no, that's gross!
It was a test. Almond brittle?
Ooh, I love it the most!

Do you collect coins?
Yeah, just in case
Vending machines become
The dominant race

I've been alone all these years
With my irrational fears But not the vending machine thing. That's gonna happen. But now before me I see
Someone with whom I agree
I've found a brand new best friend and it's me
I've found a brand new best friend and it's me

Hmm, I thought I'd be taller
I've been told I slouch
I thought I've have both my eyes, y'know...
It's in this pouch
Ouch!

Do llamas weird you out?
Yeah, are they camels or sheep?
No, no, I meant Lorenzo
Oh, that's right, he played Meap!

Now I know all about you
And you know all about me
Ooh-wee-ooh
And now before me I see
Someone with whom I agree
I've found a brand new best friend and it's me
I've found a brand new best friend and it's me

Now that I've found you
We can be a duo That's right. Twice the evil
Double Doofenshmirtz
Coming at you Fridays!

What's that, are we doing a TV show together? Oh no. It just sort of sounded like that. Well, I mean, we could. We should! Yeah, we'll see...

Bản dịch

Anh muốn ăn put-đinh gạo không?
Không, nó kinh lắm!
Chỉ là thử thôi. Ăn bánh hạch giòn không?
Ồ, tôi thích nó nhất đấy!

Anh có sưu tập tiền xu không?
Có, để đề phòng
Vì máy bán hàng tự động sẽ thống trị loài người

Tôi đã cô độc bao năm qua
Với nỗi sợ hãi vô lý này
Nhưng không phải vì máy bán hàng. Nó sẽ xảy ra.
Nhưng giờ đứng trước tôi đây
1 người tôi cảm thấy hài lòng
Tôi đã tìm thấy 1 anh bạn mới và chính là tôi
Tôi đã tìm thấy 1 anh bạn mới và chính là tôi

Hừm, tôi tưởng tôi cao hơn chứ
Đã nói là tôi bị gù mà
Tôi tưởng tôi đủ 2 mắt
Nó ở trong cái túi đây
Ouch!

Anh thấy lạc đà không bướu có lạ không?
Chúng là lạc đà hay cừu thế?
Không không, ý tôi là Lorenzo
Ồ, đúng rồi, hắn đóng Meap!

Giờ tôi đã biết tất cả về anh
Và anh cũng biết tất cả về tôi
Ooh-wee-ooh
Và giờ đứng trước tôi đây
1 người tôi cảm thấy hài lòng
Tôi đã tìm thấy 1 anh bạn mới và chính là tôi
Tôi đã tìm thấy 1 anh bạn mới và chính là tôi

Giờ tôi đã tìm thấy anh
Ta sẽ là 1 cặp
Đúng vậy.
Gấp đôi sự xấu xa
Gấp đôi Doofenshmirtz
Hẹn gặp lại vào thứ 6!

Thế là sao, ta đang làm chương trình truyền hình à?
Ồ không, nó chỉ nghe giống thế thôi. Ý tôi là, ta có thể, ta nên làm thế!
Có vẻ ta không giống nhau lắm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.